Skip to main content
Vertegenwoordiging in België logo
Vertegenwoordiging in België

Strijden tegen desinformatie

State of the Union Address 2020 - Illustrations

Desinformatie is een probleem dat zich steeds verder ontwikkelt en democratische processen en maatschappelijke debatten makkelijk negatief kan beïnvloeden. De steeds negatievere gevolgen voor de samenleving in alle EU-landen vereisen een gecoördineerde, gezamenlijke en duurzame aanpak om het probleem tegen te gaan. Daartoe heeft de Europese Unie een actieplan ontwikkeld dat gebaseerd is op vier pijlers: betere opsporing van desinformatie; vrsterking van de samenwerking tussen de EU-instellingen en de lidstaten; mobilisatie van de particuliere sector en bewustmaking van het publiek.

Op het gebied van gezondheid wordt er veel misleidende informatie en desinformatie verspreid, ook over COVID-19. Het is belangrijk om alleen op gezaghebbende bronnen te vertrouwen om actuele informatie over de COVID-19-pandemie te verkrijgen.

Volg de adviezen van de overheid en de zorginstanties in uw land, en kijk op de websites van de Europese en gezondheidsinstanties: ECDC en WHO. U kunt zelf ook helpen: deel geen ongecontroleerde informatie uit twijfelachtige bron!

De Europese Commissie heeft ook een webpagina gecreëerd over gezamenlijke Europese acties.

Europese maatregelen tegen desinformatie

Factcheck over de EU-begroting

Enkele weinig bekende feiten over de omvang van de EU-begroting, hoe het geld wordt besteed om het leven van de Europese burgers te helpen en hoe u er baat bij kunt hebben.

EUvsDiSiNFO

Kernproject van de Europese Dienst voor extern optreden.