Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel27 januari 2023Vertegenwoordiging in België

27 januari, Dag voor de Herdenking van de Slachtoffers van de Holocaust

Op 27 januari organiseerde de Vertegenwoordiging een herdenkingsmoment voor de slachtoffers van de Holocaust in het Joods Museum in Brussel. Opdat we de slachtoffers nooit zouden vergeten, en we altijd waakzaam blijven tegen elke vorm van antisemitisme.

Jewish museum 2023

De herinnering levend houden

De ontroering en bezinning waren vanmorgen voelbaar in het Joods Museum van België in Brussel. Zestig mensen, waaronder een veertigtal studenten en hun leerkrachten, namen deel aan een moment van herdenking en bezinning over de Holocaust, in aanwezigheid van Katharina von Schnurbein, Europees coördinator voor de bestrijding van antisemitisme en de ondersteuning van het joodse leven, en Philippe Close, burgemeester van de stad Brussel. Een eerbetoon aan de slachtoffers, aan alle slachtoffers. Een eerbetoon ook aan het Joodse verzet tegen de Nazi's. Aan allen die het mogelijk maakten, soms met gevaar voor eigen leven, om anderen te redden.

Na de vertoning van de aangrijpende kortfilm “I have a message for you” van de Italiaanse regisseur Matan Rochlitz, begon de discussie over het belang van getuigenissen, de noodzaak om de herinnering levend te houden om de verschrikkingen van het verleden te herkennen en te voorkomen dat ze zich ooit nog zouden herhalen.

Voor Simon Gronowski, getuige en overlevende van de Shoah is het “heel belangrijk om jongeren, en iedereen, te informeren. Het is heel belangrijk, zodat het niet weer gebeurt.”

Deze woorden vinden vandaag nog meer weerklank omdat het antisemitisme dat tot de Holocaust leidde, er helaas niet mee ophield. Het antisemitisme neemt opnieuw toe in België en in Europa in het algemeen. Net als de ontkenning, verdraaiing en bagatellisering van de Holocaust. Dit is een reële bedreiging, niet alleen voor de Joodse gemeenschappen en het Joodse leven, maar ook voor onze open en pluralistische samenleving, voor de democratie en voor de Europese levenswijze.

Wat doet Europa om antisemitisme te bestrijden?

Op 5 oktober 2021 presenteerde de Europese Commissie de allereerste strategie ter bestrijding van antisemitisme en ter ondersteuning van het joodse leven, om de EU-lidstaten en het maatschappelijk middenveld te helpen bij de bestrijding van antisemitisme. De strategie is opgebouwd rond drie pijlers: voorkoming en bestrijding van alle vormen van antisemitisme; bescherming en ondersteuning van het joodse leven in de EU; en onderwijs, onderzoek en herdenking van de Holocaust.

De strategie wordt uitgerold in de periode 2021-2030. De lidstaten hebben zich er reeds toe verbonden alle vormen van antisemitisme te voorkomen en te bestrijden door middel van nieuwe nationale strategieën of maatregelen binnen bestaande nationale strategieën en/of actieplannen ter voorkoming van racisme, vreemdelingenhaat, radicalisering en gewelddadig extremisme. Deze nationale strategieën zullen tegen eind 2023 door de Commissie worden geëvalueerd.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
27 januari 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in België