Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel22 juni 2020

Staatssteun: De Commissie keurt BE regeling goed ter ondersteuning van de productie van coronavirus-relevante producten in het Vlaamse Gewest voor een bedrag van 21 miljoen euro

Coronavirus - Portrait pictures of workers in the frontline in Europe
De overheidssteun zal de vorm aannemen van rechtstreekse subsidies en zal openstaan voor alle ondernemingen die actief zijn in het Vlaamse Gewest, met uitzondering van financiële instellingen.

De Europese Commissie heeft een Belgische regeling van 21 miljoen euro goedgekeurd ter ondersteuning van de productie van coronavirus-relevante medische producten, apparatuur, technologieën en grondstoffen in het Vlaamse Gewest.

De regeling werd goedgekeurd op basis van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun die de Commissie op 19 maart 2020 heeft goedgekeurd, zoals gewijzigd op 3 april 2020 en 8 mei 2020. De overheidssteun zal de vorm aannemen van rechtstreekse subsidies en zal openstaan voor alle ondernemingen die actief zijn in het Vlaamse Gewest, met uitzondering van financiële instellingen. Het doel van de regeling is  bedrijven te stimuleren om hun activiteiten te richten op de productie van bepaalde producten die van cruciaal belang zijn om de huidige gezondheidscrisis aan te pakken, waaronder vaccins en behandelingen, medische apparatuur en hulpmiddelen, ontsmettingsmiddelen, instrumenten voor gegevensverzameling en -verwerking.

Meer info

Bijzonderheden

Datum publicatie
22 juni 2020