Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel19 juli 2022Vertegenwoordiging in België

Staatssteun: Commissie geeft goedkeuring voor Belgische compensatie aan postbedrijf bpost

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-staatssteunregels de plannen van België goedgekeurd om bpost voor het verrichten van postdiensten van algemeen economisch belang tussen 2022 en 2026 een compensatie te geven.

post

In december 2021 heeft België de Commissie in kennis gesteld van zijn voornemen om bpost een compensatie te geven van 634 miljoen EUR voor de levering van bepaalde openbare postdiensten in de periode 2022-2026. Dergelijke diensten omvatten bijvoorbeeld de instandhouding van een netwerk van postkantoren in heel België, de uitbetaling van pensioenen, een aanbod van basisbankdiensten (cash at counter) en de distributie van verkiezingsdrukwerk.

 

De beoordeling van de Commissie

De Commissie heeft de Belgische maatregel getoetst aan de EU-staatssteunregels, en met name aan artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, alsook aan de regels inzake compensatie voor de openbare dienst volgens de kaderregeling inzake diensten van algemeen economisch belang (DAEB).

 

De Commissie heeft onderzocht of het bedrag van de aan bpost te betalen compensatie hoger kan zijn dan wat nodig is om de nettokosten van de uitvoering van de openbaredienstverplichting te dekken. De Commissie kwam tot de volgende conclusies:

  • De compensatie is gebaseerd op een robuuste en conservatieve methode die ervoor zorgt dat de compensatie niet hoger zal uitvallen dan de kosten van de taken van openbare dienst die aan bpost zijn toevertrouwd.
  • Het compensatiemechanisme omvat prikkels voor bpost om de efficiëntie en kwaliteit van haar publieke diensten verder te verbeteren.
  • België heeft een openbare raadpleging georganiseerd. Daaruit bleek de onmisbare maatschappelijke en economische rol van de diensten waarmee bpost wordt belast.

 

Op basis hiervan heeft de Commissie, op grond van de EU-staatssteunregels, toestemming gegeven voor de Belgische maatregel.

 

Uitvoerend vicevoorzitter Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid: “Toegang tot postdiensten blijft voor Europese burgers en bedrijven belangrijk. Het besluit van vandaag bevestigt dat de Belgische plannen om bpost een compensatie te geven voor het verrichten van universele postdiensten in overeenstemming zijn met de EU-staatssteunregels. Dit stelt bpost in staat in heel België postdiensten te blijven leveren tegen betaalbare prijzen voor de consument, zonder de mededinging onnodig te verstoren.”

 

Achtergrond

Bpost is het leidende postbedrijf in België en heeft als kernactiviteiten het ophalen, sorteren, transporteren en bezorgen van brieven en pakjes. In juni 2016 heeft de Commissie geconcludeerd dat de compensatie die België tussen 2016 en 2020 aan bpost heeft toegekend voor het aanbieden van postdiensten van algemeen economisch belang, in overeenstemming was met de EU-staatssteunregels. In juli 2021 heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan de verlenging van de compensatie voor de postdienst voor bpost tot eind 2021.

Volgens de EU-regels voor staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst van 2011 kunnen ondernemingen onder bepaalde voorwaarden een compensatie krijgen voor de extra kosten die aan een openbare dienst verbonden zijn. Zo kunnen de lidstaten staatssteun verlenen voor het verrichten van openbare diensten en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de ondernemingen die met dergelijke diensten zijn belast, niet worden overgecompenseerd. Zo worden concurrentieverstoringen tot een minimum beperkt en wordt gegarandeerd dat publieke middelen efficiënt worden ingezet.

 

Meer informatie

Persbericht

 

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, onder zaaknummer SA.100860 beschikbaar in het staatssteunregister op de website van DG Concurrentie van de Commissie.

 

Bijzonderheden

Datum publicatie
19 juli 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in België