Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel1 juni 2021

Digitaal EU-COVID-certificaat: EU-gateway wordt een maand voor de deadline operationeel met zeven landen

Holidays during the coronavirus pandemic
Het EU-certificaat is gratis, veilig en toegankelijk voor iedereen. Het is digitaal of op papier beschikbaar, en bewijst dat iemand tegen COVID-19 is ingeënt, negatief is getest of van een infectie is hersteld.

Het digitale EU-COVID-certificaat heeft vandaag weer een belangrijke mijlpaal bereikt. Het technische hart van de EU-systemen is nu operationeel, waardoor certificaten op een veilige en privacyvriendelijke manier kunnen worden gecontroleerd. De activatie van de gateway is een belangrijke stap, waarmee de lidstaten kunnen beginnen de gateway te gebruiken en digitale EU-COVID-certificaten uit te geven.

Het EU-certificaat is door de Commissie voorgesteld om deze zomer weer veilig te reizen. Het is gratis, veilig en toegankelijk voor iedereen. Het is digitaal of op papier beschikbaar, en bewijst dat iemand tegen COVID-19 is ingeënt, negatief is getest of van een infectie is hersteld.

Via de EU-gateway, die binnen twee maanden is opgezet, kunnen de beveiligingskenmerken in de QR-codes van alle certificaten worden geverifieerd. Op die manier weten de burgers en autoriteiten zeker dat de certificaten authentiek zijn. Tijdens dat proces worden geen persoonsgegevens uitgewisseld of bewaard. Met de activatie van de gateway zijn de voorbereidende werkzaamheden op EU-niveau afgerond.

Sinds 10 mei hebben al 22 landen de gateway met succes getest. De verordening betreffende het certificaat treedt op 1 juli in werking, maar alle lidstaten die de technische testen met succes hebben afgelegd en gereed zijn om certificaten af te geven en te verifiëren, kunnen nu beginnen het systeem op vrijwillige basis te gebruiken. Zeven lidstaten — Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Kroatië, Polen en Tsjechië — hebben vandaag al besloten om verbinding te maken met de EU-gateway en te beginnen met de afgifte van de eerste EU-certificaten, maar bepaalde landen gaan het digitale EU-COVID-certificaat pas invoeren wanneer alle functies in het hele land beschikbaar zijn. Daarom zullen de komende dagen en weken steeds meer landen zich hierbij aansluiten. Een bijgewerkt overzicht is te vinden op een speciale website.

Volgende stappen

De verordening zal op 1 juli in werking treden, met voor lidstaten die extra tijd nodig hebben een aanloopperiode van zes weken voor de afgifte van certificaten. Daarnaast zal de Commissie de lidstaten technische bijstand en financiële ondersteuning blijven verlenen voor de aansluiting op de EU-gateway.

Achtergrond

Op 17 maart 2021 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor de invoering van een digitaal EU-COVID-certificaat om het veilige vrije verkeer van burgers binnen de EU tijdens de pandemie te vergemakkelijken. Op 20 mei hebben de medewetgevers een voorlopig akkoord over dit dossier bereikt.

De meest recente informatie van de lidstaten over de coronamaatregelen en reisbeperkingen is te vinden op het platform Re-open EU.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
1 juni 2021