Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel14 oktober 2020

Bouwen aan een klimaatneutraal Europa: aankondigingen over het nieuwe energiebeleid van de EU

Offshore energy - Denmark
De Europese Commissie heeft vandaag een reeks aan voorstellen en verslagen over het energiebeleid aangenomen. Deze zijn van fundamenteel belang voor de uitvoering van de Europese Green Deal, en om klimaatneutraliteit tegen 2050 en onze ambitieuze emissiereductiedoelstellingen voor 2030 te bereiken.

Vandaag heeft het college van commissarissen tijdens de wekelijkse vergadering een aantal voorstellen en verslagen goedgekeurd:

- Een mededeling over de EU-renovatiegolf, die als doel heeft om gebouwen geschikt te maken voor een klimaatneutrale toekomst en het renovatietempo in Europa te verdubbelen.

- Een Strategie om de methaanemissies te verminderen. Methaan is, na koolstofdioxide, de grootste oorzaak van de klimaatverandering.

De Commissie heeft vandaag ook een mededeling goedgekeurd en gepubliceerd:

- Het rapport over de Stand van de energie-unie en de begeleidende documenten, inclusief individuele beoordelingen van de 27 nationale energie- en klimaatplannen, waaronder ook de beoordeling van het Belgische nationale energie- en klimaatplan. Deze gedetailleerde verslagen analyseren de bijdrage van de energie-unie aan de Europese Green Deal en evalueren de kansen voor de sector schone energie als gevolg van de groene transitie.

Bijzonderheden

Datum publicatie
14 oktober 2020