Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel31 juli 2020

Coronavirus: Europese Commissie intensiveert steun voor behandeling met plasma van herstelde patiënten

The traceability of blood
De behandeling bestaat uit de transfusie van plasma van herstelde aan zieke patiënten om hun weerstand en vermogen om de ziekte te boven te komen, te vergroten.

Vandaag heeft de Europese Commissie meer dan 200 bloedinzamelingsdiensten in de hele EU uitgenodigd financiering aan te vragen voor de aankoop van plasmaferese-apparatuur, d.w.z. apparatuur voor het afnemen van plasma van donoren. Het doel van deze actie is de behandeling te ondersteunen van nieuwe COVID-19-patiënten die nog tegen de ziekte vechten, door de inzamelingscapaciteit van de EU voor “convalescent plasma”, d.w.z. plasma van reeds herstelde COVID-19-patiënten, te vergroten. Deze actie maakt deel uit van het instrument voor noodhulp (Emergency Support Instrument — ESI). Er zullen subsidies worden verstrekt aan bloedinzamelingsdiensten, zowel publiek als niet-gouvernementeel, die gemachtigd zijn om plasma in te zamelen.

Deze actie laat zien hoe de Commissie zich inzet voor de ontwikkeling van behandelingswijzen, zoals vermeld in de mededeling over de voorbereiding van de EU op eventuele toekomstige uitbraken.

De behandeling bestaat uit de transfusie van plasma van herstelde aan zieke patiënten om hun weerstand en vermogen om de ziekte te boven te komen, te vergroten. Plasmatransfusie wordt ook gebruikt voor de zuivering van antilichamen om een COVID-19-specifiek geneesmiddel (immunoglobuline) te maken, als alternatief voor vaccins op de korte termijn. Dit product wordt aan patiënten, kwetsbare personen en gezondheidswerkers toegediend, als een profylactische injectie of ter behandeling. De werkzaamheid van deze behandelingen wordt wereldwijd onderzocht, onder meer in het kader van een door Horizon 2020 gefinancierd EU-onderzoeksproject. De voorlopige resultaten zijn veelbelovend, in afwachting van de resultaten van volledige klinische proeven.

Deze behandelingen zijn gebaseerd op de inzameling van grote hoeveelheden convalescent plasma, gedoneerd door herstelde patiënten.

Op dit moment wordt bijna 75 % van het door publieke bloedbanken en het Rode Kruis ingezamelde plasma verkregen door donaties van volledig bloed, waaruit het plasma vervolgens wordt afgescheiden. Dit is een veel minder efficiënte verzamelmethode dan plasmaferese — een direct aan het bed van de donor uitgevoerd procedé waarbij plasma van de donor wordt afgenomen terwijl de andere bloedbestanddelen weer worden teruggegeven. Bij plasmaferese kunnen donoren een groter volume plasma in één keer afstaan en kunnen ze om de twee weken doneren en niet slechts om de drie à vier maanden zoals donoren van volledig bloed. Daarnaast kunnen “superdonoren” — donoren van wie het plasma bijzonder rijk is aan antilichamen — worden verzocht gedurende een periode van meerdere maanden vele keren te doneren.

Voor de uitnodiging, die een maand geldig is, is via het instrument voor noodhulp een budget van 40 miljoen euro ter beschikking gesteld. De subsidies zullen worden toegewezen op basis van de door de bloedinzamelingsdiensten van de lidstaten kenbaar gemaakte behoeften.

Uit het budget wordt ondersteuning verleend voor de aankoop van een aantal plasmaferesemachines en bijbehorende apparatuur, met inbegrip van inzamelingskits, opslagfaciliteiten, testen en typering van plasma, en organisatorische programma's.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
31 juli 2020