Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel25 januari 2021

Coronacrisis: De Commissie stelt voor om de maatregelen voor reizen binnen en buiten de EU te actualiseren

Miniature airplane placed on a globe
Om rekening te houden met het meest recente wetenschappelijke advies heeft de Commissie ook geactualiseerde criteria voorgesteld om rekening te houden met het aantal testen, het percentage positieve testen en de opsporing van varianten die aanleiding geven tot het besluit om al dan niet niet-essentiële reisbeperkingen toe te passen op de EU in een specifiek niet-EU-land.

De Europese Commissie heeft twee voorstellen gepresenteerd om:

  • een gecoördineerde aanpak van beperkingen van het vrije verkeer binnen de EU te actualiseren en
  • aanvullende maatregelen in te voeren voor internationale reizigers die naar de EU reizen.

Deze voorstellen worden gedaan in het licht van de nieuwe varianten van het coronavirus, het hoge aantal nieuwe infecties in veel lidstaten en de instabiele gezondheidssituatie wereldwijd.

Wat reizen binnen de EU betreft, moeten niet-essentiële reizen sterk worden ontmoedigd. Daarbij moet echter worden vermeden dat grenzen worden gesloten en algemene reisverboden worden uitgevaardigd, en moet erop worden toegezien dat de werking van de interne markt en de toeleveringsketens niet worden verstoord. De Commissie stelt daarom voor om de aanbeveling van de Raad van oktober jongstleden, met betrekking tot de coördinatie van de maatregelen die lidstaten nemen ter beperking van het vrije verkeer, te actualiseren.

Wat reizen buiten de EU betreftstelt deCommissie aanvullende maatregelen voor voor internationale reizigers die de EU binnenkomen, waaronder een verplichte test voorafgaand aan het vertrek. Om rekening te houden met het meest recente wetenschappelijke advies heeft de Commissie ook geactualiseerde criteria voorgesteld om rekening te houden met het aantal testen, het percentage positieve testen en de opsporing van varianten die aanleiding geven tot het besluit om al dan niet niet-essentiële reisbeperkingen toe te passen op de EU in een specifiek niet-EU-land.

Meer informatie

  • Persbericht – Voorstel van de Commissie voor een update van de gecoördineerde aanpak van beperkingen van het vrije verkeer
  • Re-open EU – Website met een overzicht van de gezondheidssituatie in de Europese landen

Bijzonderheden

Datum publicatie
25 januari 2021