Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel9 maart 2021Leestijd: 3 min

Europa's digitale decennium: Commissie zet koers uit voor digitaal soeverein Europa tegen 2030

Digital decade compass
De EU zal haar positieve en mensgerichte digitale agenda promoten in internationale organisaties en door middel van sterke internationale digitale partnerschappen.

Op 9 maart 2021 presenteerde de Europese Commissie een visie, streefcijfers en trajecten voor een succesvolle digitale transformatie van Europa tegen 2030. Dat alles vloeide voort uit de oproep van voorzitter Von der Leyen om van de volgende jaren het “digitale decennium” van Europa te maken, uit de oproep van de Europese Raad inzake een “digitaal kompas” en uit de digitale strategie die de Commissie in februari 2020 heeft goedgekeurd.

De Commissie stelt een digitaal kompas voor waarmee de digitale ambities van de EU voor 2030 concreet worden gemaakt. Het gaat om vier hoofdpunten:

1) Digitaal vaardige burgers en hooggekwalificeerde digitale professionals: ten minste 80 % van alle volwassenen beschikt over digitale basisvaardigheden en in de EU werken er 20 miljoen ICT-specialisten, waaronder een groter aandeel vrouwen;

2) Beveiligde, goed presterende en duurzame digitale infrastructuurvoorzieningen: alle huishoudens in de EU beschikken over gigabit-connectiviteit en alle bevolkte gebieden hebben 5G-dekking. De productie van geavanceerde en duurzame halfgeleiders in Europa moet 20 % van de wereldproductie bedragen. In de EU moeten 10 000 klimaat-neutrale, goed beveiligde edge nodes worden ingezet. Verder moet Europa zijn eerste kwantumcomputer krijgen.

3) Digitale transformatie van bedrijven: drie van de vier bedrijven maken gebruik van cloudcomputing-diensten, big data en kunstmatige intelligentie. Meer dan 90 % van de middelgrote en kleine bedrijven moet ten minste een basisniveau van digitale intensiteit bereiken. Het aantal jonge EU-bedrijven die een waarde van 1 miljard dollar bereiken (“eenhoorns”), moet verdubbelen.

4) Digitalisering van overheidsdiensten: alle belangrijke overheidsdiensten zijn online beschikbaar. Alle burgers moeten toegang hebben tot hun elektronische patiëntendossiers. 80 % van de burgers moet een eID-oplossing gebruiken.

Om de lacunes in de kritieke voorzieningen van de EU beter aan te pakken, zal de Commissie de snelle start van meerlandenprojecten faciliteren. Daarbij worden investeringen uit de EU-begroting, de lidstaten en het bedrijfsleven gecombineerd en wordt voortgebouwd op de faciliteit voor herstel en veerkracht en andere EU-financiering.

De rechten en waarden van de EU staan centraal in de mensgerichte EU-benadering van het digitale beleid en moeten dan ook volledig tot hun recht komen in de onlineruimte, net als in de echte wereld. Daarom stelt de Commissie voor een kader met digitale beginselen te ontwikkelen, zoals toegang tot hoogwaardige connectiviteit, voldoende digitale vaardigheden, overheidsdiensten en eerlijke en niet-discriminerende onlinediensten. Meer in het algemeen moet ervoor worden gezorgd dat de rechten die offline gelden ook online volledig kunnen worden uitgeoefend. Deze beginselen worden besproken in een breed maatschappelijk debat. Dit zou kunnen uitmonden in een plechtige inter-institutionele verklaring, die zou voortbouwen op en een aanvulling vormen op de Europese pijler van sociale rechten .

De EU zal haar positieve en mensgerichte digitale agenda promoten in internationale organisaties en door middel van sterke internationale digitale partnerschappen. Door interne investeringen van de EU te combineren met de aanzienlijke middelen die in het kader van de nieuwe instrumenten voor externe samenwerking beschikbaar zijn, kan de EU met partners over de hele wereld samenwerken om gemeenschappelijke mondiale doelstellingen te verwezenlijken. De Commissie heeft bijvoorbeeld ook al voorgesteld een nieuwe Raad voor handel en technologie tussen de EU en de VS op te richten.

thierry_breton_square.jpg
© EU

 

Thierry Breton, commissaris voor de Interne Markt: “Het continent Europa moet ervoor zorgen dat zijn burgers en bedrijven toegang hebben tot uiteenlopende geavanceerde technologieën die hun leven beter, veiliger en zelfs groener maken, en dat zij over de vaardigheden beschikken om die te gebruiken. In de wereld na de pandemie zullen we samen vormgeven aan een veerkrachtig en digitaal soeverein Europa. Dit is Europa's digitale decennium.”

Meer informatie:

Bijzonderheden

Datum publicatie
9 maart 2021