Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel26 november 2020

Betaalbare, toegankelijke en veilige geneesmiddelen voor iedereen: de Commissie presenteert een farmaceutische strategie voor Europa

Medicins
Deze strategie zal Europa in staat stellen om, ook in tijden van crisis, in de behoeften op farmaceutisch gebied te voorzien.

De Commissie heeft vandaag een farmaceutische strategie voor Europa vastgesteld, met concrete maatregelen om de toegankelijkheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen te waarborgen. Deze strategie zal Europa in staat stellen om, ook in tijden van crisis, in de behoeften op farmaceutisch gebied te voorzien. De strategie is een belangrijke component van de totstandbrenging van een sterkere Europese gezondheidsunie, en zal helpen een toekomst- en crisisbestendig farmaceutisch systeem in de EU op te zetten.

De Europese farmaceutische strategie heeft vier hoofddoelstellingen:

 • de toegang tot betaalbare geneesmiddelen voor patiënten waarborgen en onvervulde medische behoeften aanpakken (bijv. op het gebied van antimicrobiële resistentie, kanker en zeldzame ziekten);
 • het concurrentievermogen, de innovatie en de duurzaamheid van de farmaceutische industrie in de EU en de ontwikkeling van hoogwaardige, veilige, effectieve en groenere geneesmiddelen bevorderen;
 • de mechanismen voor crisisparaatheid en -respons versterken en de toeleveringszekerheid aanpakken;
 • zorgen voor een krachtige stem van de EU op het wereldtoneel door hoge kwaliteits-, effectiviteits- en veiligheidsnormen te bevorderen.

Hoewel de strategie veel meer is dan een instrument voor crisisrespons, is bij de opstelling ervan lering getrokken uit de eerste respons op de COVID-19-pandemie, zodat zij zorgt voor een beter voorbereide en veerkrachtigere farmaceutische sector in Europa.

De strategie zal patiëntgerichte innovaties ondersteunen en inspelen op digitale en technologische veranderingen.

Achtergrond

De farmaceutische strategie voor Europa omvat een ambitieuze agenda met wetgevende en niet-wetgevende acties die de komende jaren van start zullen gaan.

De vlaggenschipacties van de strategie omvatten:

 • een herziening van de farmaceutische basiswetgeving* (streefdatum voor een voorstel: 2022) om dit regelgevingskader toekomstbestendig en innovatievriendelijk te maken;
 • een voorstel voor een EU-autoriteit voor respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (voorstel: tweede semester van 2021);
 • een herziening van de verordeningen inzake geneesmiddelen voor kinderen en zeldzame ziekten;
 • het initiëren van een gestructureerde dialoog met en tussen alle actoren in de geneesmiddelenproductie en overheidsinstanties, om zwakke plekken in de mondiale toeleveringsketen van kritieke geneesmiddelen in kaart te brengen;
 • samenwerking tussen nationale autoriteiten op het gebied van beleid voor prijsstelling, betaling en overheidsopdrachten;
 • de totstandbrenging van een robuuste digitale infrastructuur, met inbegrip van een voorstel voor een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (streefdatum voor een voorstel: 2021);
 • ondersteuning van onderzoek en innovatie, met name via Horizon 2020 en EU4Health;
 • acties ter bevordering van innovatieve benaderingen van O&O in de EU en overheidsopdrachten voor antimicrobiële stoffen en alternatieven daarvoor, alsmede maatregelen om het gebruik ervan te beperken en te optimaliseren.

Volgende stappen

De strategie zal op politiek niveau worden besproken tijdens de zitting van de Raad Epsco op 2 december 2020.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
26 november 2020