Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel30 juni 2020

Word EUROPE DIRECT en breng Europa dichter bij huis

State of the Union Address 2021 - Illustrations
Kandidaten hebben tot 20 oktober om hun voorstel in te dienen.

De Europese Commissie heeft een nieuwe oproep tot voorstellen gelanceerd die gericht is op organisaties die graag EUROPE DIRECT worden. In België is de Commissie op zoek naar negen dergelijke centra.

Vanaf 1 mei 2021 tot en met 31 december 2025 zullen zij kunnen genieten van een jaarlijkse subsidie tot 38,000 Euro om de Europese Unie (EU), haar projecten en haar verwezenlijkingen, aan de burger uit te leggen en daarmee verwante activiteiten te organiseren.

Organisaties hebben tot 20 oktober 2020 om te antwoorden op de oproep tot voorstellen. In de tekst van oproep vinden ze een concrete takenbeschrijving terug. De Commissie onderstreept met name het belang van contacten met lokale media en netwerken – al dan niet via sociale media – om over de EU te communiceren. Ze vraagt de toekomstige Europa Direct centra ook om te helpen in de strijd tegen “fake news” en bij te dragen aan de “conferentie over de toekomst van Europa”.

Geïnteresseerde organisaties dienen hun voorstel met onder andere netwerk- en andere specifieke communicatie-activiteiten voor het jaar 2021 online in. Deze activiteiten moeten een antwoord bieden op de belangrijke uitdagingen waarmee de EU geconfronteerd wordt in hun regio. Managers van Europe Direct moeten een goede kennis hebben van de EU en haar activiteiten, beschikken over ervaring als projectmanager van minstens twee jaar, en naast de taal of talen van hun gewest ook Engels spreken.

U wenst mee te dingen? Beantwoord dan de oproep tot voorstellen. Deelnemers aan deze selectieprocedure kennen hun resultaat in de maand maart 2021.

Op 9 juli organiseerde de Vertegenwoordiging van de Commissie in België een webinar over deze oproep. U kan het webinar opnieuw bekijken, in het Nederlands, via deze link: https://webcast.ec.europa.eu/europe-direct-launch-belgium

Belangrijk:

13/10/2020. U dient er rekening mee te houden dat de Europe Direct-manager op geen enkel moment een ​​politieke functie op lokaal, regionaal, landelijk of Europees niveau mag bekleden of zich hiervoor kandidaat mag stellen tijdens de uitoefening van de functie van ED-manager. Wanneer de Europe Direct-manager zich op enig moment tijdens de uitvoering in een situatie bevindt zoals hierboven beschreven, moet de Europe Direct-begunstigde de aanbestedende dienst hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen, de ED-manager schorsen en een voorstel doen voor geschikte vervanging in overeenstemming met de criteria vermeld in de oproep tot het indienen van voorstellen. In de fase van de toekenning zullen de begunstigden van Europe Direct worden gevraagd om elke Europe Direct-manager te vervangen die een politieke functie bekleedt of zich kandidaat heeft gesteld voor een publieke functie op lokaal, regionaal, nationaal of Europees niveau vóór de ondertekening van de specifieke subsidieovereenkomst.

15/10/2020. Omwille van een technisch defect dat de Funding & Tenders portal ontoegankelijk maakte, is de deadline voor het indienen van voorstellen als antwoord op deze oproep uitgesteld tot dinsdag, 20 oktober 2020, 17 uur CET (Central European Time).

ALLE NUTTIGE DOCUMENTEN IN DE CONTEXT VAN DEZE OPROEP

Heeft u vragen?

- Raadpleeg de Vragen en Antwoorden die regelmatig geüpdatet worden.

- Vindt u geen passend antwoord, dan kunt u uw vraag sturen naar

COMM-REP-BRU-GRANTatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-BRU-GRANT[at]ec[dot]europa[dot]eu) tot 8 oktober 2020

- Voor IT-vragen dient u de IT-helpdesk contacteren

Bijzonderheden

Datum publicatie
30 juni 2020