Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel1 maart 2021Leestijd: 2 min

Eurobarometer-enquête over sociale kwesties: 91% van de respondenten in België vindt een sociaal Europa persoonlijk belangrijk

Survey
De resultaten laten zien dat 69% van de respondenten in België niet eerder iets heeft gehoord, gelezen of gezien van de Europese Pijler van Sociale Rechten.

Uit de speciale Eurobarometer-enquête over sociale kwesties, die vandaag is gepubliceerd, blijkt dat een sociaal Europa persoonlijk belangrijk is voor bijna 9 op de 10 Europeanen. Voor 4 op de 10 Europeanen is een sociaal Europa, dat zich inzet voor gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, eerlijke arbeidsvoorwaarden, en sociale bescherming en integratie, ‘heel belangrijk’.

Als men kijkt naar de resultaten in België, blijkt dat 91% van de respondenten in België een sociaal Europa persoonlijk belangrijk vindt. Daarnaast is 86% van de respondenten in België van mening dat er meer besluitvorming moet plaatsvinden op Europees niveau wat betreft het beschermen van het milieu en het tegengaan van de klimaatverandering (EU-gemiddelde: 76%). Ook bij het bevorderen van billijke arbeidsvoorwaarden in de EU en daarbuiten en bij het bevorderen van een gelijke behandeling van mannen en vrouwen vindt het merendeel van de ondervraagden dat er meer besluitvorming op Europees niveau zou moeten plaatsvinden (respectievelijk 83% en 84%).

De resultaten laten zien dat 69% van de respondenten in België niet eerder iets heeft gehoord, gelezen of gezien van de Europese Pijler van Sociale Rechten. De pijler van sociale rechten draait om nieuwe en doeltreffendere rechten voor de burger op basis van 20 fundamentele beginselen, gegroepeerd in drie categorieën:

  • Gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt
  • Billijke arbeidsvoorwaarden
  • Sociale bescherming en inclusie

De beginselen van de Pijler omvatten bijvoorbeeld onderwijs, opleiding en een leven lang leren; veilige en flexibele werkgelegenheid; en een gezonde, veilige en goed aangepaste werkomgeving. Met de Pijler van sociale rechten komt de EU op voor de rechten van haar burgers in een snel veranderende wereld, zodat we aan een inclusievere en eerlijkere Europese Unie kunnen bouwen.

Op de vraag ‘welke van de volgende zaken zou u het belangrijkst beschouwen voor de toekomst van Europa?’ antwoordde:

  • 38% van de ondervraagden in België onderwijs, opleiding en levenslang leren;
  • 36% van de ondervraagden in België gezondheidszorg;
  • en 28% van de ondervraagden in België een minimuminkomen.

eurobarometer-social-media_infographic_nl_0.png
© EU

 

Achtergrond

Deze enquête is tussen 20 november en 21 december 2020 uitgevoerd in de 27 EU-lidstaten. 27 213 EU-burgers uit verschillende sociale en demografische groepen werden geïnterviewd in hun moedertaal.

Het doel van deze Eurobarometer-enquête is om de houding van de Europeanen ten opzichte van sociale kwesties in de Europese Unie als geheel te onderzoeken, ook in de context van het aangekondigde actieplan voor de verdere tenuitvoerlegging van de pijler van sociale rechten.

Meer weten over een sociaal Europa?

Bijzonderheden

Datum publicatie
1 maart 2021