Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel15 februari 2022Vertegenwoordiging in België

Ruimtevaart: EU stelt satellietconnectiviteitssysteem in werking en een Europese aanpak inzake het beheer van ruimteverkeer

De Commissie stelt voor een veilig Europees telecommunicatiesysteem op te zetten om te zorgen voor naadloze connectiviteit voor overheden, bedrijven en burgers van de EU, en voor een Europese aanpak van het beheer van het ruimteverkeer.

planet

Ruimtegebaseerde beveiligde connectiviteit

Technologieën, diensten en toepassingen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruiten uit ontwikkelingen in de sector van de ruimtevaart zijn alomtegenwoordig in het dagelijkse leven van de Europeanen: denken we maar aan het gebruik van de GPS, dataverkeer via onze smartphones, tv kijken... De EU is een belangrijke ruimtevaartmogendheid die (deels) ingestaan heeft voor de ontwikkeling van vele relevante technologische toepassingen afkomstig uit de ruimtevaart, en moet zich daarom uiteraard blijven aanpassen aan de allerlaatste technische, economische of geopolitieke uitdagingen die zich in deze sector stellen.

Daarom heeft de Europese Commissie vandaag een ambitieus plan voorgesteld. Het behelst de creatie van een nieuw beveiligd EU-communicatiesysteem in de ruimte, dat zal toelaten om de beschikbaarheid van wereldwijde en ononderbroken toegang tot beveiligde en kosteneffectieve satellietcommunicatiediensten op lange termijn te waarborgen.

Voor wie dan wel? Voor iedereen. Voor België en alle andere EU-lidstaten, aangezien het zal bijdragen tot de bescherming van kritieke infrastructuur, bewaking, externe acties, crisisbeheer en toepassingen die van essentieel belang zijn voor economie, veiligheid en defensie. Voor burgers en bedrijven die toegang zullen krijgen tot efficiënte, snelle en betrouwbare verbindingen. Daarnaast zorgt het systeem ook voor connectiviteit in geografische gebieden van strategisch belang, zoals Afrika en het Noordpoolgebied, in overeenstemming met de “Global Gateway”-strategie van de EU.

De totale kosten van het systeem worden geraamd op 6 miljard euro. De Unie zal in de periode van 2022 tot en met 2027 2,4 miljard euro in lopende prijzen aan het programma bijdragen. De financiering is afkomstig uit verschillende bronnen van de publieke sector (EU-begroting, bijdragen van de lidstaten en van het Europees Ruimteagentschap, ESA) en investeringen van de particuliere sector.

Dit initiatief zal een aanzienlijk positief effect hebben op de EU: de ontwikkeling van een nieuwe infrastructuur zou een bruto toegevoegde waarde van 17 tot 24 miljard euro opleveren en banen scheppen in de ruimtevaartindustrie van de EU. Daarnaast zullen in de downstreamsectoren die gebruikmaken van de innovatieve connectiviteitsdiensten nog meer positieve overloopeffecten voor de economie optreden. Ook burgers zouden profiteren van de technologische voordelen, de betrouwbaarheid en de operationele prestaties van dergelijke satellietcommunicatiesystemen die in de hele EU voor snelle internetverbindingen zorgen.

Beheer van het ruimteverkeer

In de ruimte is het drukker dan ooit. Sinds het begin van de verovering van de ruimte door de mens hebben zich miljoenen stukken ruimtepuin opgehoopt die zich in een baan om de aarde bevinden, wat een potentiële bedreiging vormt voor onze ruimte-infrastructuur en satellieten. Het is dan ook belangrijk en dringend dat de EU collectief en multilateraal optreedt tegen deze vervuiling om een veilig, zeker en duurzaam gebruik van de ruimte voor toekomstige generaties te waarborgen.

In die context stelt de Europese Commissie een EU-aanpak voor het beheer van het ruimteverkeer voor. Met die benadering wordt beoogd concrete initiatieven te ontwikkelen, met inbegrip van operaties en wetgeving, om het veilig, beveiligd en duurzaam gebruik van de ruimte te bevorderen en tegelijkertijd de strategische autonomie van de EU en het concurrentievermogen van de industrie de beschermen.

Deze aanpak draait rond vier centrale elementen:

  • het in kaart brengen van de civiele en militaire vereisten voor ruimteverkeersbeheer en de gevolgen daarvan voor de EU;
  • het versterken van ons technologisch vermogen om ruimtevaartuigen en ruimteschroot te identificeren en te volgen;
  • het vaststellen van een passend normatief en wettelijk kader;

het aangaan van internationale partnerschappen op het gebied van ruimteverkeersbeheer en de multilaterale dialoog aangaan.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
15 februari 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in België