Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel14 oktober 2020

Stand van de energie-unie: Vooruitgang bij de transitie naar schone energie en basis voor groen herstel

Offshore energy - Portugal
De Commissie heeft vandaag het verslag over de stand van de energie-unie 2020 en de bijbehorende documenten over verschillende aspecten van het energiebeleid van de EU aangenomen.

De Commissie heeft vandaag het verslag over de stand van de energie-unie 2020 en de bijbehorende documenten over verschillende aspecten van het energiebeleid van de EU aangenomen. Het verslag van dit jaar is het eerste sinds de goedkeuring van de Europese Green Deal en gaat in op de bijdrage van de energie-unie aan de klimaatdoelstellingen van Europa voor de lange termijn.

Nationale energie- en klimaatplannen

Het verslag bevat ook afzonderlijke beoordelingen van de 27 nationale energie- en klimaatplannen (NECP's), waaronder voor België, waarin een analyse wordt gemaakt van de bijdrage aan de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030. De beoordelingen omvatten daarnaast aanbevelingen aan elke lidstaat voor de eventuele inzet van de faciliteit voor herstel en veerkracht (Recovery and Resilience Facility). Uit de algemene beoordeling blijkt dat de lidstaten op schema liggen om deze doelstellingen te halen en over het algemeen goede vooruitgang boeken. In de verslagen wordt gewezen op de bijdrage die de energiesector kan leveren aan het herstel van de EU van de economische crisis die door COVID-19 is ontstaan. De energie-unie is tot dusver bestand gebleken tegen de uitdagingen waarmee onze energiesystemen en de werknemers in de energiesector als gevolg van de pandemie worden geconfronteerd.

Vijf dimensies van de energie-unie

In het verslag over de stand van de energie-unie wordt de balans opgemaakt van de vooruitgang die is geboekt op het gebied van de vijf dimensies van de energie-unie: decarbonisatie, inclusief hernieuwbare energiebronnen, energie-efficiëntie, de interne energiemarkt, voorzieningszekerheid en onderzoek, innovatie en concurrentievermogen. Het verslag bevat landspecifieke richtsnoeren voor de snelle uitvoering van de nationale energie- en klimaatplannen en voor de manier waarop energiegerelateerde investeringen en hervormingen het economisch herstel van de EU kunnen stimuleren. Het verslag laat zien hoe het herstelplan NextGenerationEU de lidstaten kan ondersteunen door middel van een aantal vlaggenschipprogramma's voor de financiering.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
14 oktober 2020