Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel8 september 2022Vertegenwoordiging in België

Eurobarometer 97, zomer 2022: Energie- en prijsstijgingen creëren onrust, vertrouwen van de Belgische burgers in de EU toegenomen

Voor België blijkt uit deze Eurobarometer-enquête dat energie en de kosten van levensonderhoud de belangrijkste punten van zorg blijven. Er is wel een groeiend vertrouwen in de Europese instellingen onder de Belgische bevolking.

Map of Europe with crowd background

Uit de Eurobarometer-enquête van de zomer van 2022 blijkt dat het vertrouwen in de EU is toegenomen en dat de reactie van de EU op de agressie van Rusland in Oekraïne nog steeds op grote steun kan rekenen. Een overweldigende meerderheid van de EU-burgers steunt investeringen in hernieuwbare energie en maatregelen om de afhankelijkheid van de EU van Russische energiebronnen te verminderen. De steun voor de euro is nog nooit zo hoog geweest. De Europeanen maken zich echter steeds meer zorgen over de economische situatie in de EU en in hun eigen land.

De belangrijkste bevindingen voor België

Net als het Europese gemiddelde worden de stijgende kosten van levensonderhoud en het energievraagstuk door de Belgen beschouwd als de belangrijkste uitdagingen voor hun land (53% - 28%) en voor de EU (34% - 33%) op dit moment. Klimaatverandering en milieubescherming zijn het op twee na meest genoemde thema van zorg.

Het vertrouwen in de Europese instellingen blijft vrij hoog in België (55%). Het percentage is zelfs gestegen sinds de laatste Eurobarometer (+9 punten) en blijft ruim boven het Europese gemiddelde (49%). Over het algemeen heeft bijna de helft van de ondervraagde Belgen (47%) een positief beeld van de EU, net als de andere Europese burgers (47%). Hoewel dit resultaat onder het gemiddelde ligt, is er een duidelijke stijging ten opzichte van de vorige enquête (BE: +10 punten).

De economische situatie

De Belgen maken zich steeds meer zorgen over hun nationale economie (+8 punten). Meer dan de helft van hen vindt de situatie nu "slecht" (BE: 53%; EU27: 64%). Hetzelfde geldt voor de Europese economie (54%). Verhoudingsgewijs is de doorsnee Belg in dit opzicht echter veel pessimistischer dan dat van de andere Europese burgers (42%). Op persoonlijk vlak blijft de meerderheid van de bevolking van mening dat hun beroepssituatie en die van hun gezin gelijk of beter is dan vroeger, ondanks het feit dat de vooruitzichten voor de economische situatie in hun land voor de komende 12 maanden aanzienlijk naar beneden zijn bijgesteld (56% van de bevolking is van mening dat de situatie zal verslechteren).

Belangrijkste beleidsterreinen

Een zeer grote meerderheid van de Belgen is voorstander van het bestaan van een Europese Economische en Monetaire Unie en steunt het bestaan van de euro als gemeenschappelijke munt. Deze tendens is zelfs toegenomen ten opzichte van de vorige enquête (+3 punten), en blijft ruim boven het Europese gemiddelde (72%).

De Belgen steunen over het algemeen de integratie van het Europese beleid op belangrijke gebieden. De overgrote meerderheid van de respondenten is voorstander van een gemeenschappelijk defensie- en veiligheidsbeleid (BE: 87%; EU-27: 77%), een gemeenschappelijk energiebeleid (BE: 83%; EU-27: 75%), en een gemeenschappelijk buitenlands beleid (BE: 78%; EU-27: 70%). Deze trend ligt dus boven het gemiddelde dat in de rest van de EU wordt waargenomen. Dit standpunt is echter minder eenduidig ten aanzien van de uitbreiding van de Europese Unie (BE & EU27: 57%), ondanks een duidelijke toename van het aantal voorstanders (BE: +12 punten; EU27: +10 punten).

De invasie in Oekraïne en de gevolgen

In het algemeen zijn de Belgische burgers vrij tevreden over de nationale (64%) en Europese (62%) reactie op de Russische invasie in Oekraïne, ondanks het feit dat een grote meerderheid van de respondenten (88%) van mening is dat deze oorlog ernstige gevolgen heeft gehad voor de economische situatie van het land. De inflatie, de economische crisis en het risico van een oorlog in Europa blijven de belangrijkste punten van zorg van de ondervraagde burgers in België.

De EU en de coronavirus epidemie

Ten slotte is de Belgische opinie opnieuw positiever dan het Europese gemiddelde wat betreft de maatregelen die zijn genomen om de pandemie veroorzaakt door het coronavirus aan te pakken. 67% van de Belgen is tevreden over de nationale respons (EU27: 56%) en 63% steunt de maatregelen die de EU heeft genomen (EU27: 56%).

Context

De enquête is tussen 17 juni en 17 juli 2022 in de 27 lidstaten van de EU gehouden. 26.468 EU-burgers uit verschillende sociale en demografische groepen werden ondervraagd. Er wordt onder meer gevraagd naar hun relatie met de EU en haar instellingen, hun mening over de huidige economische situatie en enkele van de belangrijkste politieke kwesties van de afgelopen maanden.

Meer dan duizend adviezen werden in België verzameld en worden op een vergelijkende manier gepresenteerd met de resultaten die op Europees niveau werden verkregen en met de resultaten die eerder in België werden opgetekend tijdens de in januari en februari 2022 uitgevoerde enquêtes. Dit maakt het mogelijk de ontwikkelingen te meten.

Meer weten

Bijzonderheden

Datum publicatie
8 september 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in België