Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel28 maart 2023Vertegenwoordiging in België

Eurobarometer wintereditie 2022-2023: Belgen voorstander van meer gemeenschappelijk Europees beleid

Vandaag publiceerde de Europese Commissie een nieuwe Eurobarometer, die een idee geeft van de Belgische publieke opinie rond actuele, EU-gerelateerde thema’s.

A child with the European flag

Het meest recente nationale verslag van de Standaard Eurobarometer (98) voor België windt er geen doekjes om: de burger in België is duidelijk voorstander van meer politieke besluitvorming op Europees niveau (68%; EU-gemiddelde: 57%), in het bijzonder op het gebied van veiligheid en defensie (82%) en energie (81%).

Burgers in België lijken ook meer en meer te "europeaniseren": 41% van de respondenten van de peiling – d.w.z. 14 procentpunten meer dan een jaar geleden - voelt zich goed geïnformeerd over Europese aangelegenheden en 78% zegt EU-burger te zijn, terwijl 63% zegt te weten wat zijn of haar rechten als EU-burger zijn. Ook is 63% van de respondenten in België, goed een jaar voor de Europese verkiezingen van mei 2024, tevreden over de werking van de democratie in de EU, 7 punten meer dan het Europese gemiddelde.

Stefaan De Rynck, hoofd van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België: “Steeds meer burgers in België tonen actieve belangstelling voor Europese aangelegenheden en willen dat het Europese niveau een belangrijke rol speelt. Aan ons nu om te blijven bewijzen dat wij een sterke Europese Unie zijn die een bepalende rol speelt in de wereldpolitiek maar ook voldoet aan de vele verwachtingen van onze burgers in deze turbulente wereld.”

Voor wat de steun aan Oekraïne betreft, blijft de Belgische solidariteit intussen sterk en constant, met name met betrekking tot humanitaire hulp en de opvang van vluchtelingen: ongeveer 9 van de 10 ondervraagde burgers staan achter het Europese en nationale beleid op dit gebied. Hoewel de sancties en andere maatregelen om de Russische agressie tegen te gaan iets meer omstreden zijn, zijn de burgers in België ook daar overtuigend voorstander van de maatregelen op economisch en militair gebied.

Tenslotte is 83% van de respondenten in België tevreden met de persoonlijke situatie en zijn hun grootste zorgen - met name stijgende prijzen, inflatie, levensduurte en energiebevoorrading - gemilderd ten opzichte van vorige zomer. De coronacrisis lijkt nog slechts een schim van de hoofdzorg die ze ooit was: slechts 6% van de respondenten in België beschouwt gezondheid als een kapitaal probleem, een cijfer dat ver onder het Europese gemiddelde (14%) ligt. Anderzijds gaat de Belgische perceptie over de economische situatieduidelijk in neerwaartse lijn: slechts 13% van de respondenten denkt dat de conjunctuur over 12 maanden er beter aan toe zal zijn.

Achtergrond

De Eurobarometer-enquête die vandaag gepubliceerd werd, werd uitgevoerd tussen 12 januari en 6 februari 2023. Ze volgt op de publicatie van de Standaard Eurobarometer 98 over de publieke opinie in de Europese Unie, op 22 februari 2023.

Zoals bij elke ronde van de Standaard Eurobarometer werden de burgers in België gevraagd zich uit te spreken over hun belangrijkste punten van zorg en de relatie met de politieke autoriteiten maar deze maal ook over de steunmaatregelen voor Oekraïne genomen na de Russische invasie en de daaraan verbonden merkbare effecten, met name op het gebied van veiligheid en energie.

De verschillende meningen werden in België verzameld bij een groep van 1.035 personen en worden vergeleken met de resultaten op Europees niveau, en met de Belgische resultaten van de vorige peiling in juli en augustus 2022, wat toelaat om tendensen te onderscheiden. De belangrijkste ervan worden samengebald in het deel "Belangrijkste resultaten" en in de conclusie van het nationaal rapport.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
28 maart 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in België