Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel13 april 2022Vertegenwoordiging in BelgiëLeestijd: 2 min

EUROBAROMETER: Belgen maken zich zorgen over de kosten van levensonderhoud; een meerderheid van hen steunt de besluitvorming op Europees niveau

Enkele dagen na de publicatie van de jaarlijkse Eurobarometer over de Europese publieke opinie verschijnt het rapport voor België. Eén van de grootste bekommernissen van de Belgen: de levensduurte en energievoorziening.

Brussels city

De Europese Commissie heeft vandaag het nationale rapport gepubliceerd van de Standaard Eurobarometer 96 voor België, als aanvulling op de publicatie van de Standaard Eurobarometer 96 over de publieke opinie in Europa, gepubliceerd op 4 april 2022. De enquête werd afgenomen tussen 18 januari en 8 februari 2022.

Belangrijkste lessen: de ongeveer 1.000 ondervraagden in België lijken tevreden met hun privéleven (BE: 87%; EU27: 83%), maar maken zich ook zorgen, met name over de stijgende prijzen en de energievoorziening in België. De prijsstijging is het probleem dat de grootste stijging heeft doorgemaakt (+19 punten in vergelijking met Eurobarometer 95 gepubliceerd in oktober 2021) - en dit zelfs vóór de start van de Russische invasie in Oekraïne. Merk ook op: op het moment dat de enquête werd afgenomen, was 84% ​​van de respondenten al voorstander van een gemeenschappelijk EU-energiebeleid (EU27: 75%).

Op Europees niveau blijven het milieu en de klimaatverandering volgens de Belgen het grootste probleem waarmee de EU te maken krijgt. Om dit te doen, willen respondenten eerst en vooral meer investeren in een circulaire economie en in een systeem dat natuurlijke hulpbronnen bewaart en afval beperkt. Paradoxaal genoeg zijn het milieu en de klimaatverandering de thema's die de afgelopen maanden de grootste achteruitgang hebben gekend in de lijst van thema’s waar Belgen zich de meeste zorgen om maken.

Twee jaar na het uitbreken van de pandemie, zegt 55% van de mensen tevreden te zijn met de maatregelen die hun nationale regering heeft genomen om de COVID-19-pandemie te bestrijden (EU27: 50%). Tegelijkertijd wil 87% van de ondervraagden dat de EU meer bevoegdheid krijgt op het gebied van gezondheid (in wezen een nationale bevoegdheid), omdat ze vinden dat de EU over de nodige instrumenten moet beschikken om crises zoals de COVID-19-crisis beter te beheersen en te voorkomen.

De Belgische perceptie van de toekomstige economische situatie is niet rooskleurig. 35% denkt dat de situatie de komende 12 maanden zal verslechteren (EU27: 24%). Dit gezegd zijnde, als het gaat om economisch herstel, beoordeelt 58% van de respondenten het EU-herstelplan – NextGenerationEU – positief en beschouwt het als een doeltreffend antwoord op de ernstige economische gevolgen van de COVID-19-pandemie.

Achtergrondinformatie

Zoals het geval is bij elke bevraging van de Standaard Eurobarometer, werden burgers uitgenodigd om zich uit te spreken over hun persoonlijke situatie, de economische situatie van hun land, maar ook over hun relatie met de EU en haar instellingen. Het rapport dat vandaag gepubliceerd werd, behandelt onderwerpen zoals de belangrijkste zorgen van Belgen, de relatie van Belgen tot politieke autoriteiten, beoordelingen van de maatregelen die zijn genomen om de COVID-19-pandemie te bestrijden en de gevolgen hiervan.

De verschillende meningen werden in België verzameld uit een steekproef van 1103 personen en worden op een vergelijkende manier gepresenteerd met verwijzingen naar de resultaten die op Europees niveau werden verkregen en naar de resultaten die eerder in België werden geregistreerd tijdens vorige bevragingen. Dit maakt het mogelijk om veranderingen te meten. De belangrijkste trends zijn samengevat in het hoofdstuk 'Belangrijkste resultaten' en in de conclusie van dit rapport.

Nuttige links

Bijzonderheden

Datum publicatie
13 april 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in België