Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel28 juli 2022Vertegenwoordiging in BelgiëLeestijd: 2 min

Index van de digitale economie en samenleving 2022: van de 27 EU-lidstaten staat België op de 16e plaats in de editie 2022 van de DESI

De Europese Commissie heeft de gegevens van de DESI-index voor 2022 gepubliceerd, waarin de vooruitgang op digitaal gebied in de lidstaten wordt gemeten. De relatieve groei van België behoort tot de laagste in de EU.

European Chips Act

Op 28 juli publiceerde de Europese Commissie gegevens van de index van de digitale economie en samenleving (DESI). Deze stellen de Europese Commissie in staat de digitale vooruitgang van de lidstaten te monitoren en hen te helpen prioritaire actiegebieden vast te stellen. Zij zijn gebaseerd op thematische hoofdstukken die EU-brede analyses bieden op belangrijke gebieden van het digitale beleid. DESI classificeert de lidstaten op basis van hun digitaliseringsniveau en analyseert hun relatieve vooruitgang in de afgelopen vijf jaar, rekening houdend met hun beginpunt.

Tijdens de COVID-pandemie hebben de lidstaten vooruitgang geboekt op het gebied van hun digitalisering maar hebben zij nog steeds moeite om lacunes op het gebied van digitale vaardigheden, de digitale transformatie van kmo’s en de uitrol van geavanceerde 5G-netwerken op te vullen.

België staat op de 16de plaats in de index van 2022. De relatieve groei van het land op het gebied van digitalisering ligt, rekening houdend met de uitgangspositie, onder het EU-gemiddelde. België wijkt dus enigszins af van de algemene trend in de EU.

DESI Belgium 2022

Positieve punten zijn dat België de 6de plaats inneemt in de rangschikking van de EU op het gebied van digitale integratie, waarbij bedrijven in België uitgebreid gebruikmaken van digitale technologieën bij hun activiteiten. Het presteert ook sterk wat betreft gebruikers van e-overheid. Dit aantal is aanzienlijk toegenomen en ligt nu 9 procentpunt boven het EU-gemiddelde (74 % tegenover 65 %).

Niettemin loopt België veel achter op het gebied van connectiviteit, waarbij het verschil met het EU-gemiddelde voor de uitrol van glasvezel naar panden 40% is.

Alle overheidsniveaus hebben diverse digitale strategieën of plannen ingevoerd om de huidige tekortkomingen aan te pakken:

  • Op federaal niveau heeft de regering in 2021 een nieuwe digitale #SmartNation-strategie opgezet. Het is gebaseerd rond vijf assen die de DESI-indicatoren weerspiegelen.
  • Vlaanderen heeft een regionaal herstelplan ontwikkeld met zeven speerpunten, waaronder de digitale transformatie.
  • De Federatie Wallonië-Brussel heeft in haar algemene strategie voor 2020-2025 een hoofdstuk over digitalisering opgenomen. 
  • Wallonië heeft ook een digitale strategie voor 2019-2024 opgesteld, getiteld “Digital Wallonia”.

De hulp voor herstel en veerkracht, ter waarde van ongeveer 127 miljard EUR ter ondersteuning van digitale hervormingen en investeringen, is een ongeziene opportuniteit. Het geeft de EU de kans om haar digitale transformatie te versnellen, in het bijzonder voor de lidstaten die zich dat anders niet zouden kunnen veroorloven. Het Belgische plan voor herstel en veerkracht (RRP) werd op 13 juli 2021 door de Raad van de EU goedgekeurd. De digitale component ervan is voornamelijk gericht op vaardigheden en e-overheid. De belangrijkste resultaten die in de komende 12 maanden worden verwacht, hebben betrekking op de uitrol van 5G, de eerste stappen in de digitalisering van het justitiële systeem en het uitrusten van scholen met IT-infrastructuur en -apparatuur.

DESI 2022 table

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
28 juli 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in België