Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel23 maart 2022

Europese Commissie lanceert maatregelen om landbouwers en consumenten in de EU te steunen en de voedselzekerheid in de wereld te bevorderen

Geconfronteerd met stijgende prijzen van levensmiddelen en productiefactoren, zoals energie en meststoffen, heeft de Commissie maatregelen voorgesteld om EU-landbouwers en -consumenten te ondersteunen ten behoeve van de mondiale voedselzekerheid.

Aerial views of farms and fields

Met haar maatregelen en in het licht van de uitdagingen die de oorlog in Oekraïne met zich meebrengt, gaf de Europese Commissie te kennen vastbesloten te zijn alle nodige maatregelen te nemen om de mondiale voedselzekerheid te waarborgen. De landbouw- en voedselvoorzieningsketens van de EU veerkrachtiger en duurzamer maken, in overeenstemming met de strategie "van boer tot bord", blijft de prioriteit.

Ondersteuning van landbouwers en consumenten in de EU

Hoewel de beschikbaarheid van voedsel in de EU momenteel niet in gevaar is, is de Europese Commissie zich er ten volle van bewust dat de Europese landbouw moet worden gesteund in het licht van de stijgende wereldprijzen van grondstoffen. Om deze reden, en om de rol van de EU als belangrijke netto-exporteur van levensmiddelen en producent van agrovoedingsproducten te schragen, heeft de Commissie het volgende aangekondigd :

- 500 miljoen euro, waarvan 6,27 miljoen voor België, aan steun voor agrovoedingsproducenten die het zwaarst zijn getroffen door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, waarbij prioriteit wordt geschonken aan duurzame landbouw.

- meer voorschotten op rechtstreekse betalingen in het kader van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid en maatregelen voor plattelandsontwikkeling

- vangnetmaatregelen voor de markt voor varkensvlees

- een uitzonderlijke en tijdelijke toestemming om op braakland gewassen voor voedsel- en voederdoeleinden te telen

- specifieke tijdelijke flexibiliteit ten aanzien van de bestaande invoervoorschriften voor diervoeders.

Bovendien heeft zij een nieuw op zichzelf staand tijdelijk crisiskader voorgesteld dat ook betrekking heeft op landbouwers, meststoffenproducenten en de visserijsector, waardoor het mogelijk wordt staatssteun te verlenen.

Om de Europese voedselconsument te ondersteunen, heeft de Commissie de lidstaten toegestaan de belasting op de toegevoegde waarde te verlagen en de marktdeelnemers aangemoedigd de detailhandelsprijzen te controleren. De lidstaten kunnen ook gebruik maken van EU-fondsen, zoals het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), om hun meest kwetsbare burgers te helpen.

Versterking van de mondiale voedselzekerheid

Nu de voedselzekerheid in Oekraïne ernstig wordt bedreigd door Russische agressie, en gezien het belang van het land als exporteur van agrovoedingsproducten zoals tarwe, zonnebloemolie en stikstof, heeft de Commissie besloten Oekraïne te helpen met:

- de ontwikkeling en uitvoering van een voedselzekerheidsstrategie voor de korte en de middellange termijn

- de instelling van een EU-noodhulpprogramma van 330 miljoen euro, om in eerste instantie de Oekraïners toegang tot basisgoederen en -diensten te blijven verlenen

Op mondiaal niveau zal de Commissie de voedselprijzen monitoren en de voedselzekerheid regelmatig analyseren, en haar betrokkenheid bij internationale en multilaterale organen (FAO, WTO, G7, G20) voortzetten om te zorgen voor beleidscoördinatie. Zij heeft haar humanitaire hulp aan de regio's en bevolkingsgroepen die het zwaarst door de voedselonzekerheid zijn getroffen, reeds opgevoerd. Tijdens de top "Voeding voor groei" in Tokio in december 2021 hebben de EU en haar lidstaten zich verbonden tot een substantieel bedrag van 4,3 miljard euro om de strijd tegen ondervoeding voort te zetten, waarvan ten minste 2,5 miljard euro afkomstig zal zijn van de EU-ontwikkelingssamenwerking.

 

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
23 maart 2022