Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel23 februari 2022Leestijd: 3 min

De Commissie lanceert een nieuw voorstel voor een eerlijke en innovatieve data-economie

Met haar voorstel voor een dataverordening wil de Europese Commissie een eerlijke digitale omgeving creëren, een concurrerende datamarkt helpen ontwikkelen en data-gestuurde innovatie bevorderen.

Broadband

Een eerlijke Europese datamarkt, een motor voor groei en innovatie

De nieuwe regels die de Commissie vandaag voorstelt beogen duidelijkheid te verschaffen over wie het recht en de toegang heeft om in de EU gegenereerde gegevens te gebruiken voor economische (en eventueel andere) doeleinden. Zij zullen leiden tot nieuwe, innovatieve diensten en scherpere prijzen voor naverkoopdiensten en de reparatie van met elkaar geconnecteerde voorwerpen. Deze laatste horizontale bouwsteen van de datastrategie van de Commissie zal een sleutelrol spelen in de digitale transformatie, overeenkomstig de digitale doelstellingen voor 2030.

Bij goedkeuring van het Europees Parlement en de Raad, zal de verordening consumenten en bedrijven nog meer controle geven over wat er met hun data kan worden gedaan, door te verduidelijken wie er toegang toe heeft en onder welke voorwaarden. Ze zal een belangrijke bijdrage leveren aan een sterke, innoverende en soevereine Europese digitale economie, waarbij het delen, opslaan en verwerken van industriële gegevens gebeurt met de volledige inachtneming van de Europese regels op dit gebied.

Het datavolume neemt voortdurend toe, van 33 zettabytes in 2018 tot naar verwachting 175 zettabytes in 2025. Het is een grotendeels onbenut potentieel, want 80% van de industriële data wordt nooit gebruikt. De dataverordening pakt de juridische, economische en technische kwesties aan die ertoe leiden dat data onderbenut blijven. Door de nieuwe regels zullen meer data beschikbaar zijn voor hergebruik. Zij zullen tegen 2028 naar verwachting 270 miljard euro extra bbp opleveren.

Bouwstenen van het voorstel

Het voorstel bevat verschillende maatregelen om de gegevensmarkt eerlijker, evenwichtiger en toegankelijker te maken voor alle spelers die de EU-regels respecteren:

  • Maatregelen om gebruikers van verbonden apparaten toegang te geven tot de door hen gegenereerde data en om dergelijke data te delen met derden om naverkoopdiensten of andere datagestuurde innovatieve diensten te verlenen.
  • Maatregelen om de onderhandelingspositie van kleine en middelgrote ondernemingen weer in evenwicht te brengen door misbruik van contractuele onevenwichtigheden in overeenkomsten voor het delen van data te voorkomen.
  • Middelen voor overheidsinstanties om snel toegang te krijgen tot data die in het bezit zijn van de particuliere sector in uitzonderlijke omstandigheden, met name in het geval van algemene noodsituaties (zoals overstromingen en bosbranden) of om een wettelijk mandaat uit te voeren.
  • Nieuwe regels die klanten in staat stellen soepel over te stappen tussen verschillende aanbieders van clouddataverwerkingsdiensten en voorzien in waarborgen tegen onrechtmatige dataoverdracht.

Consumenten en bedrijven zullen toegang krijgen tot de data van hun apparaat en deze kunnen gebruiken voor aftermarketdiensten en diensten met toegevoegde waarde, zoals voorspellend onderhoud. Doordat zij over meer informatie beschikken, zullen consumenten en gebruikers, zoals landbouwers, luchtvaartmaatschappijen en bouwbedrijven in staat zijn betere beslissingen te nemen, zoals het kopen van kwalitatief hoogwaardigere of duurzamere producten en diensten, wat bijdraagt aan de doelstellingen van de Green Deal.

Zakelijke en industriële spelers zullen meer data beschikbaar hebben en profiteren van een concurrerende datamarkt. Aanbieders van aftermarketdiensten zullen meer gepersonaliseerde diensten kunnen aanbieden en op gelijke voet kunnen concurreren met vergelijkbare diensten die door fabrikanten worden aangeboden, terwijl data kunnen worden gecombineerd om daarnaast ook volledig nieuwe digitale diensten te ontwikkelen.

Achtergrond

Na de datagovernanceverordening is het voorstel van vandaag het tweede belangrijke wetgevingsinitiatief dat voortvloeit uit de Europese datastrategie van februari 2020, die tot doel heeft van de EU een leider te maken in onze datagestuurde samenleving.

Samen zullen deze initiatieven het economische en maatschappelijke potentieel van data en technologieën ontsluiten, overeenkomstig de EU-regels en -waarden. Zij zullen een eengemaakte datamarkt tot stand brengen zodat data vrij kunnen circuleren binnen de EU en tussen sectoren, ten behoeve van bedrijven, onderzoekers, overheidsdiensten en de samenleving in het algemeen.

De dataverordening zorgt voor een eerlijkere waardeverdeling door regels vast te stellen voor situaties waarin data momenteel uitsluitend door slechts enkele spelers wordt gebruikt.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
23 februari 2022