Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel29 juni 2022Vertegenwoordiging in België

“Flexibele bijstand aan gebieden”: EU hervormt haar cohesiebeleid om beter antwoord te bieden op de gevolgen van de Russische agressie in Oekraïne

Met de goedkeuring van "Flexible Assistance to Territories (FAST-CARE)" biedt de Commissie extra steun en flexibiliteit om lidstaten, regionale en lokale autoriteiten en andere partners te helpen het hoofd te bieden aan de gevolgen van de Russische agressie

EU-Ukraine

In een context waar de behoeften om regionaal en lokaal te investeren blijven toenemen, zij het voor huisvesting, gezondheidszorg, vertaaldiensten of opleiding voor ontheemden en voor de overheidsdiensten van landen die hen opvangen, heeft de Commissie het pakket “Flexibele bijstand aan gebieden” (Flexible Assistance to Territories, FAST-CARE) voorgesteld.  Uitvoering van dit pakket zou een vlottere en meer flexibele inzet van Europese investeringen in het kader van het cohesiebeleid mogelijk maken. Het biedt ook een oplossing voor de vertraging bij de uitvoering van door de EU gefinancierde projecten vanwege het gecombineerde effect van de COVID-19-crisis en de hoge energiekosten en de grondstoffen- en personeelstekorten als gevolg van de oorlog.

Het pakket introduceert drie wijzigingen in de cohesiewetgeving voor 2014-2020 en 2021-2027 om de steun van de lidstaten voor de integratie van onderdanen van derde landen verder te versnellen en te vereenvoudigen en tegelijkertijd de regio's te blijven helpen bij het herstel van de COVID-19-pandemie:

  • Meer steun voor wie ontheemden opvangt: lidstaten, lokale overheden en maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld door het nemen van volgende maatregelen:
    • De voorfinanciering wordt verhoogd met nog eens 3,5 miljard euro die in 2022 en 2023 moeten worden betaald, waardoor alle lidstaten snel extra liquiditeit zullen krijgen. Dit komt bovenop de 3,5 miljard euro aan voorfinanciering die al sinds maart 2022 in het kader van React-EU is betaald.
    • De mogelijkheid om voor de periode 2014-2020 een medefinanciering door de EU van 100 % toe te passen wordt nu uitgebreid tot prioriteiten ter bevordering van de sociaal-economische integratie van onderdanen van derde landen. 

Ervoor zorgen dat investeringen daar terechtkomen waar zij nodig zijn, met name door

o ten minste 30% van de in het kader van de flexibiliteit vrijgemaakte middelen toe te wijzen aan acties die worden beheerd door plaatselijke autoriteiten en organisaties van het maatschappelijk middenveld die met plaatselijke gemeenschappen samenwerken.

o financiering van operaties om migratieproblemen uit het verleden met terugwerkende kracht aan te pakken.

o het verlenen van steun zonder rekening te houden met de exacte geografische reikwijdte van het programma, aangezien vluchtelingen zich vaak binnen de lidstaten verplaatsen.

Daarnaast zullen projecten met een waarde van meer dan 1 miljoen euro (bv. in de bouwsector), die in het kader van de programma's 2014-2020 werden gesteund maar door prijsstijgingen en tekorten aan grondstoffen en arbeidskrachten niet tijdig konden worden voltooid, ook in het kader van de programma's 2021-2027 voor steun in aanmerking blijven komen.

Volgende stappen

De voorgestelde wijzigingen van de verordening gemeenschappelijke bepalingen 2014-2020 en de verordening gemeenschappelijke bepalingen 2021-2027 moeten door het Europees Parlement en de Raad worden goedgekeurd.

Meer informatie

Website - EU-solidariteit met Oekraïne

Vragen en antwoorden: Cohesiebeleid voert steun op om de gevolgen van Russische agressie in Oekraïne aan te pakken met “Flexibele bijstand aan gebieden” (Flexible Assistance to Territories)

 

Bijzonderheden

Datum publicatie
29 juni 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in België