Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel26 januari 2022Vertegenwoordiging in BelgiëLeestijd: 1 min

“Offline” burgerrechten moeten ook online gelden

Elke burger moet de vruchten kunnen plukken van de digitale technologische vooruitgang. Dit betekent ook dat we digitale rechten en vrijheden moeten verdedigen. Europese normen en waarden die offline gelden, moeten ook online gegarandeerd worden.

The end of roaming charges in the EU in June 2017

Op 26 januari nam de Europese Commissie een Verklaring aan die de waarden, normen en rechten samenvat waar we in de online wereld op willen kunnen terugvallen. Ze doet dit om ervoor te zorgen dat de mens, de burger, centraal staat in de digitale transformatie.

Om in Europa te wonen, te studeren, te werken of zaken te doen, moeten alle burgers kunnen rekenen op optimale connectiviteit, gemakkelijke toegang tot openbare diensten en een veilige en verantwoordelijke digitale ruimte.

De Verklaring benadrukt bijgevolg :

  • De waarden van solidariteit en inclusie: iedereen moet toegang hebben tot internet, digitale vaardigheden en elektronische overheidsdiensten, en kunnen genieten van eerlijke arbeidsvoorwaarden.
  •  Keuzevrijheid: iedereen moet kunnen genieten van een eerlijke onlineomgeving, beschermd worden tegen illegale en schadelijke inhoud en de mogelijkheid hebben om te leren omgaan met voortdurend evoluerende technologieën.
  • Inspraak: burgers moeten op alle niveaus kunnen deelnemen aan het democratische proces en controle hebben over hun persoonsgegevens.
  • Veiligheid en beveiliging: Alle gebruikers moeten, ongeacht hun leeftijd, onafhankelijk kunnen blijven en beschermd worden.
  • Duurzaamheid: digitale apparaten moeten op duurzame en verantwoorde wijze worden ontworpen. Europeanen moeten worden geïnformeerd over de milieueffecten en het energieverbruik van hun apparaten.

De Verklaring dient als leidraad voor burgers, beleidsmakers en bedrijven die digitale technologieën ontwikkelen. De digitale rechten en beginselen zullen in aanmerking worden genomen bij het optreden van de EU, toekomstige werkzaamheden en in dialoog met partners wereldwijd.

De Verklaring is geworteld in het EU-recht, van de Verdragen tot het Handvest van de grondrechten, maar ook in de jurisprudentie van het Hof van Justitie. Zij bouwt voort op de ervaring met de Europese pijler van sociale rechten.  Om ervoor te zorgen dat de Verklaring tot concrete effecten op het terrein leidt, heeft de Commissie in september voorgesteld om toezicht te houden op de vorderingen, lacunes te evalueren en maatregelen aan te bevelen in een jaarverslag over de "Staat van het digitale decennium".

 

Volgende stappen

Het Europees Parlement en de Raad wordt verzocht de ontwerpverklaring te bespreken en tegen deze zomer op het hoogste niveau te bekrachtigen.

 

Meer info

Bijzonderheden

Datum publicatie
26 januari 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in België