Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel30 mei 2022Vertegenwoordiging in België

De €uro heeft haar 20e kaars uitgeblazen in Namen

Ter gelegenheid van deze verjaardag zijn Commissaris Ferreira, de Waalse minister-president Di Rupo en burgemeester van Namen Prévot op woensdag 25 mei in Namen bijeengekomen. Op het programma : huldemoment, projectbezoeken en een prachtige show.

20 ans euro Margot Voglet

Twintig jaar geleden ontdekten burgers van twaalf Europese landen, waaronder België, voor het eerst eurobiljetten en -munten. Sindsdien heeft onze eenheidsmunt een lange weg afgelegd. De euro is thans de op één na belangrijkste munteenheid in het internationale monetaire stelsel en wordt gebruikt door meer dan 340 miljoen Europeanen in 19 lidstaten. Als symbool van de integratie en de identiteit van de Europese Unie (EU) levert de euro Europa, zijn burgers en bedrijven ook tastbare voordelen op: prijsstabiliteit, welvaart voor de Europese economieën, gemak van reizen naar het buitenland en bescherming van spaargeld. Deze eenheidsmunt heeft zijn waarde bewezen. Volgens de laatste Eurobarometer vindt 77% van de burgers in de eurozone het zelfs een goede zaak voor de EU.

In Namen, de Waalse hoofdstad, vierden we op 25 mei de 20e verjaardag van de euro. Minister-President Di Rupo, Commissaris Ferreira en Burgemeester Prévot ontmoetten elkaar aan de oevers van de Maas, in het Elysette, om terug te blikken op deze historische en eenmakende gebeurtenis. Ze benadrukten alledrie dat de invoering van de euro een keerpunt was in de geschiedenis van de Europese Unie. De weg die sinds 2002 is afgelegd is zeker aanzienlijk, maar het is van essentieel belang dat de internationale rol van de euro verder wordt versterkt en dat de munt wordt aangepast aan de nieuwe uitdagingen, waaronder de snelle digitalisering van de economie en de ontwikkeling van virtuele valuta. Zij maakten ook van de gelegenheid gebruik om samen een taart in de vorm van de euro aan te snijden..

Cake Di Rupo Namur Euro

Voor minister-president Elio Di Rupo "is de euro, als onmisbare aanvulling op de interne markt, een sterk symbool van de Europese integratie. Zoals Jacques Delors, de vader van de Europese Akte, zei: "De euro is een soort collectieve verzekering". Als onze monetaire integratie vandaag sterk is, is het nu dringend nodig de convergentie en de economische integratie te versterken. En economische integratie kan niet los worden gezien van sociale integratie. Zoals Jacques Delors ook terecht opmerkte: de euro heeft beide benen nodig om te kunnen lopen, het monetaire been alleen is niet genoeg en zal nooit genoeg zijn. Ik ben dan ook verheugd dat ik deze verjaardag mag vieren met Commissaris Ferreira, die verantwoordelijk is voor het Europese cohesiebeleid. De Structuurfondsen zijn inderdaad belangrijke instrumenten om welvaart voor iedereen te garanderen. Wij moeten een efficiënter, rechtvaardiger, inclusiever en socialer Europa tot stand brengen.”

Elisa Ferreira, Europees commissaris voor Cohesie en Hervormingen: "De euro is meer dan een munt, het is een teken van het Europese project, een symbool van vrede en samenwerking tussen de volkeren. Het is dit Europa dat ons in staat stelt samen te werken aan een gemeenschappelijke toekomst die gebaseerd is op het welzijn van onze volkeren en op economische en sociale solidariteit. Maar de euro is een constructie die nog moet worden geperfectioneerd, onder meer met stabilisatiemechanismen en een volledige bankenunie. En, natuurlijk, met de echte convergentie van onze economieën. Dit is het doel van het cohesiebeleid, en dit is waar wij ons voor inzetten."

Ook de burgemeester van Namen, Maxime Prévot, was opgetogen over deze buitengewone verjaardag: "20 jaar geleden werd de Europese munt een integrerend deel van ons dagelijks leven, door de grensoverschrijdende handel binnen de eengemaakte markt te vergemakkelijken en te versterken, door op internationaal niveau zijn waarde te bewijzen door alle crisissen te weerstaan en vooral door een sleutelelement te zijn van de stabiliteit van onze Europese Unie! Vandaag zijn wij zeer vereerd en verheugd dat deze verjaardag in het hart van Namen wordt gevierd. Een verjaardag die zijn volle betekenis krijgt nu de Waalse hoofdstad, met name dankzij de EFRO-fondsen, heeft kunnen profiteren van grootschalige investeringen ten gunste van haar burgers, gebruikers en bezoekers, om haar engagement als innoverende stad, geleid door stedelijke ontwikkeling voor en met haar burgers, voort te zetten. De deelname van het EFRO aan de talrijke projecten symboliseert meer dan ooit de Europese actie ten behoeve van de regio's.”

Commissaris Ferreira maakte van dit evenement in Namen gebruik om, vergezeld door Maxime Prévot, een bezoek te brengen aan projecten die door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) worden gesteund.

Eerste halte bij de Espace Confluence: Dit EFRO-project heeft tot doel het historische hart van de stad Namen - "de Grognon-site" - gelegen tussen de Citadel en de samenvloeiing van Samber en Maas, te versterken en te positioneren als "uitstalraam voor de intelligente stad, uitstalraam voor een innoverende regio". De aanleg van de Esplanade, een grote openbare ruimte die veilig is voor voetgangers, de bouw van het NID (voor Namur Intelligent and Sustainable), gewijd aan stedelijke innovatie, de voetgangers- en fietsersbrug L'Enjambée, die het stadscentrum van Namen verbindt met de overkant van de rivier en met de stad Jambes, en de werkzaamheden voor de aanleg van de omliggende wegen, zijn allemaal complementaire onderdelen van deze uitgestrekte site.

Confluence Namur

Totaal budget Esplanade + NID: 7.295.205 euro (waarvan 2.918.082 euro van de EU, d.w.z. 40%)

Totaal budget voor Enjambée: 3.850.000 euro (waarvan 1.540.000 euro van de EU, d.w.z. 40%)

Totaal budget voor wegverbeteringen: 2.200.000 euro (waarvan 880.000 euro van de EU, d.w.z. 40%)

 

Tweede stop, bezoek aan het TRAKK: een ruimte van 2.600 m² die coworking spaces, kantoren, Fablab, workshops en creatieve vergaderzalen combineert. Het TRAKK wordt beheerd door een multidisciplinaire gemeenschap van bedrijven en freelancers. Deze levendige plek, gelegen in het hart van de stad, organiseert het hele jaar door tal van evenementen om de spelers in het ecosysteem samen te brengen en synergieën te creëren waar alle partners baat bij hebben. TRAKK is een gemeenschap van bedrijven uit de creatieve industrie die ervoor gekozen heeft haar kantoren in Namen te vestigen. Digitale communicatie, architectuur, geconnecteerde objecten, web, interactieve installaties... zijn allemaal sectoren die zij aan zij evolueren binnen deze creatieve hub.

Totaal budget: 4.533.410 euro (waarvan 1.813.364 euro van de EU, d.w.z. 40%)

 

Derde en laatste stop, het CTA in hotelmanagement: Dit EFRO-ESF-project (Europees Sociaal Fonds) beoogt de aanschaf van ultramodern onderwijsmateriaal voor de verwerving van de nodige vaardigheden voor de technische en manuele beroepen in het hotelmanagement.

De toegekende middelen zullen het mogelijk maken de leermiddelen te moderniseren waarmee de studenten de door de bedrijven verwachte vaardigheden kunnen verwerven, en bepaalde uitrustingen in overeenstemming te brengen met de steeds veeleisender wordende veiligheids- en hygiënenormen. De uitrusting die het CTA Hotelbeheer in Namen heeft aangeschaft, bestaat zowel uit software (bijv. Fidelio, Opera, Cyberclass beheersoftware, bijwerken van oefeningen) als uit hardware (intelligente kassa).

Totaal budget: 300.000 euro (waarvan 120.000 € van de EU, d.w.z. 40%)

De dag werd afgesloten met een prachtige vuur- en lichtshow op de Confluence-site.

 

Meer informatie

  • Over de euro :

Website Europese Centrale Bank 20 jaar eurobiljetten en -munten

Website over de verjaardag van de euro: EUROat20 (europa.eu)

Twintig jaar met de euro op zak (persmededeling van 1/01/2022)

  • Over de festiviteiten in Namen:

Ontmoeting tussen commissaris Elisa Ferreira, de minister-president van het Waals Gewest, Elio Di Rupo, en de burgemeester van Namen, Maxime Prévot, en bezoek aan projecten: fotoreportage door de audiovisuele diensten van de Commissie

Bijzonderheden

Datum publicatie
30 mei 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in België