Skip to main content
Vertegenwoordiging in België logo
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel17 november 2021

Stefaan De Rynck neemt deel aan TEDxBrussels Countdown : De Europese Commissie zet zich actief in om van Brussel een duurzame en groene stad te maken

Hij vertelde er over de rol en het engagement van de Commissie om haar ecologische voetafdruk te verminderen en klimaatneutraal te worden tegen 2030.

Participation de Stefaan De Rynck au TEDxBrussels Countdown

Het was in de prachtige dinosaurusgalerij van het Koninklijk Museum voor Natuurwetenschappen, onder het toeziend oog van T-Rex, dat het publiek massaal opdaagde voor de TEDxBrussels Countdown. Doel van het evenement: oplossingen voor de klimaatcrisis promoten en versnellen, ideeën omzetten in actie.

Vijf sprekers met verschillende achtergronden - Celia Sapart, Stefaan De Rynck, Audrey Speyer, Anne Falier en Adélaïde Charlier – kwamen elk om beurt aan bod en deelden hun inzet, drijfveren, projecten en oplossingen, in de hoop een steentje bij te dragen aan het gevecht tegen de klimaatcrisis en de gevolgen ervan.

Net voordat hij het woord gaf aan Stefaan De Rynck, stelde Martin Nera, organisator van het evenement, de volgende vraag aan het publiek: “Denken jullie dat de Europese Commissie, die als organisatie zichzelf de doelstelling heeft opgelegd om tegen 2030 klimaatneutraal te zijn, zal slagen in het nakomen van dit engagement? » Het antwoord was een overweldigende “nee”

Stefaan De Rynck wilde daarom tijdens zijn talk aantonen wat de Europese Commissie doet om van Brussel een duurzamere stad te maken.

Allereerst, wat betreft de instelling zelf: De Europese wijk wordt vaak als voorbeeld genomen van hoe het NIET moet op het gebied van CO2-uitstoot. Files rond de Schumanrotonde, oude gebouwen, vaak slecht presterend op gebied van energiezuinigheid,... Om hierop in te spelen, heeft de Europese Commissie besloten in te grijpen, en dit nog voordat de pandemie onze manier van werken beïnvloedde met onder meer meer telewerk en minder verplaatsingen naar het buitenland.

Hoe? Twee voorbeelden: vastgoedbeleid en mobiliteit.

Tegen 2030 zal de Commissie het aantal gebouwen halveren - van 50 nu tot 25. De gebouwen die behouden worden, zullen energiezuiniger gemaakt worden. Natuurlijk is er nog een lange weg te gaan, maar engagement is genomen en de vastberadenheid is reëel.

Tegen 2030 zal de Commissie het aantal parkeerplaatsen in haar gebouwen met minstens 40% verminderen. Transport vertegenwoordigt een derde van de CO2-uitstoot in Brussel. 1% is toe te schrijven aan het personeel van de Commissie. Het lijkt weinig, maar elk % telt in de strijd tegen de klimaatopwarming! Daarom heeft de Commissie al een tijd lang een beleid van zachte mobiliteit ingevoerd, door bijvoorbeeld elektrische dienstfietsen en speciale parkeerplaatsen aan te bieden.

De Commissie, als actieve “burger” van Brussel, neemt ook deel aan het zoeken naar oplossingen door de financiële steun te geven aan tal van projecten op lokaal niveau. Stefaan gaf het voorbeeld van het L [ag] um-project, dat wordt ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO): een moestuin van 2.300 m2, aangelegd op het dak van een supermarkt in Elsene. Dit project combineert de zoektocht naar oplossingen voor het klimaatvraagstuk – het doet namelijk dienst als laboratorium voor stadslandbouw en onderzoeksterrein in agro-ecologie; het bevorderen van gezond en duurzaam korte-ketenvoedsel; en een sociale dimensie door een opleiding aan te bieden aan mensen in moeilijkheden. Reageren op de gevolgen van klimaatverandering betekent zowel oplossingen zoeken, passende vaardigheden ontwikkelen en ervoor zorgen dat niemand in de steek wordt gelaten.

Stefaan sloot zijn interventie af met de boodschap dat het inderdaad niet makkelijk zal zijn voor de Commissie om haar engagement van klimaatneutraliteit tegen 2030 na te komen, en dat wij, Commissiestafleden, allemaal ons steentje zullen moeten bijdragen om dit te bereiken en zo bij te dragen aan de verduurzaming van Brussel.

Tot slot nog enkele kernboodschappen van de andere sprekers:

Voor Celia Sapart, klimatoloog en directeur communicatie en klimaatwetenschap bij CO2 Value Europe, begint de tijd echt te dringen. Het behoud van het leven op aarde hangt af van onze huidige beslissingen en we hebben de macht om op alle niveaus een verschil te maken. Ze pleit onder meer voor een circulair CO2-model, om CO2 te hergebruiken door het om te zetten naar waardevolle producten, en zo de wereldwijde uitstoot te verminderen.

Voor Audrey Speyer, oprichtster van PuriFungi, ligt de oplossing vaker dan je denkt in de natuur zelf. Het schimmelontsmettingsproces voor sigarettenpeuken dat ze ontwikkelde is hier het perfecte voorbeeld van.

Voor Anne Falier, directeur van het bedrijf Aangepast Werk Axedis, dat erg leed onder de overstromingen in juli in België maar er weer bovenop is gekomen, is het essentieel op zoek te gaan naar een inclusieve oplossing, de communicatie aan te passen aan de doelgroep en mensen te begeleiden in tijden van verandering.

Het was Adélaïde Charlier, een jonge klimaatactiviste, medeoprichtster van de Youth For Climate-beweging en net terug van COP26 in Glasgow, die de talk afsloot. Voor haar doet hoop niet alleen leven, het zet ook aan tot actie. Door haar constante verlangen zich te informeren en zo nog meer en beter actie te ondernemen, is ze meer dan ooit vastberaden om niet op te geven. Ze zal burgers en politici blijven waarschuwen en de noodsituatie rond klimaatverandering onder de aandacht blijven brengen.

Het TEDx-concept heeft als doel nieuwsgierigheid op te wekken, vragen te stellen, te informeren en het debat te voeden. Deze avond was er een mooie en verrijkende demonstratie van.

Meer info:

Bijzonderheden

Datum publicatie
17 november 2021