Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel27 mei 2021

Voor de Europese Commissie en België is het spoor de toekomst

Visit of Adina Vălean, European Commissioner, to Belgium
In het kader van het Europees Jaar van de spoorwegen waren Europees commissaris Adina Vălean en de Belgische vice-eerste minister en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet donderdagochtend bij de Europese multimodale goederenterminal in Athus.

De Europese Commissie en België bevestigden opnieuw hun gemeenschappelijke ambities voor het spoor en de nodige investeringen die al zijn gepland en nog zullen worden gedaan. Voor onze gezondheid, onze economie en onze planeet is het absoluut noodzakelijk dat we samen optreden. Vandaag, voor morgen.

Europese en Belgische investeringen op schema

2021 is het Europees jaar van het spoor. De Europese Commissie en België hebben de gezamenlijke ambitie om van het spoor de ruggengraat van onze toekomstige mobiliteit te maken. In het Europees herstel- en weerbaarheidsplan NextGenerationEU worden hiervoor aanzienlijke investeringen uitgetrokken. En in 2021 zijn er in heel Europa veel evenementen gepland om de veranderingen in de Europese mobiliteit voor personen- en goederenvervoer te begeleiden. 

Adina Vălean, Europees Commissaris voor Vervoer: “Ons doel is het goederenvervoer per spoor tegen 2030 met 50% te doen toenemen en tegen 2050 te verdubbelen. Een ambitieuze modal shift kan natuurlijk alleen worden bereikt als we beschikken over een moderne en efficiënte spoorweginfrastructuur, ondersteund door een efficiënt en toereikend netwerk van multimodale terminals. De ondersteuning van investeringen in dergelijke infrastructuur blijft een belangrijke prioriteit van de Connecting Europe Facility, die tussen 2014 en 2020 al meer dan 693 miljoen euro aan België heeft toegewezen, voornamelijk voor spoorprojecten, multimodale projecten en projecten voor duurzame mobiliteit. Dergelijke investeringen dragen bij tot de groei van het multimodale vervoer, waarvan de Athus-terminal er één is.”

In België heeft de federale regering in november jongstleden het "BOOST-plan" gelanceerd, een meerjarig investeringsplan om de spoorweginfrastructuur te versterken en te ontwikkelen, maar ook om de kwaliteit van de dienstverlening aan passagiers te verbeteren: meer treinen, stiptere, betrouwbaardere en beter toegankelijke treinen.

Georges Gilkinet, Minister van Mobiliteit: “Wat de eerste concrete investeringen voor de spoorwegen betreft, kan ik de 365 miljoen euro van het NextGenerationEU-plan vermelden, die zullen worden gebruikt voor de verbetering van de spoorweginfrastructuur van de Antwerpse haven en van de as Athus-Maas, twee infrastructuren die elkaar aanvullen. Deze investeringen zullen de zogenaamde "modal shift" van vrachtwagens naar treinen bevorderen als een efficiënt en duurzaam alternatief voor het vervoer van goederen. Dit is goed voor onze gezondheid, onze economie en onze planeet.”

Vrachtvervoer per spoor als een duurzamer alternatief voor vrachtwagens

Op de grens tussen België, Luxemburg en Frankrijk wilden Europees commissaris Adina Vălean en minister Georges Gilkinet deze bijeenkomst organiseren op een symbolische locatie. De Athus Terminal is in feite een Europees multimodaal knooppunt voor goederenvervoer per spoor, in het hart van de corridor "Noordzee - Middellandse Zee", die de Noordzee - en met name de grote havens, waaronder de haven van Antwerpen - verbindt met de Benelux-landen, en verder met de Middellandse Zee via de Rhônevallei, alsmede indirect via Zwitserland en Noord-Italië.

Adina Vălean, Europees Commissaris voor Vervoer: “Het spoor is een van de belangrijkste ingrediënten van onze Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit, en dit Europees jaar van de spoorwegen is een unieke gelegenheid om het spoor bij onze burgers en bedrijven te promoten, maar ook om na te denken en te bespreken hoe we het nog aantrekkelijker en efficiënter kunnen maken. De ontwikkeling van het goederenvervoer per spoor en het multimodale vervoer zal een van de belangrijkste prioriteiten zijn bij de herziening van de TEN-V-verordening en de verordeningen inzake de corridors voor het goederenvervoer per spoor. Wij rekenen ook op onze nieuwe Gemeenschappelijke Onderneming "Europe's Rail" om de ontwikkeling en invoering te versnellen van innovaties die het goederenvervoer per spoor aantrekkelijker en competitiever zullen maken. Wij moeten voortbouwen op de dynamiek van dit Europees jaar van de spoorwegen om, samen, van het spoor een echt succes te maken.”

Georges Gilkinet, Minister van Mobiliteit: “Om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen, moeten we het aantal auto's en vrachtwagens op onze wegen verminderen. En het spoor is onze beste bondgenoot om dit te bereiken.  Door meer goederen per spoor te vervoeren, wordt een echte opwaartse spiraal gecreëerd: minder CO2-uitstoot, minder congestie en meer veiligheid op de weg. Laten we niet vergeten dat één trein op het spoor 50 vrachtwagens minder op de weg betekent. En om dat te bereiken, doe ik een zeer duidelijke oproep aan de grote Belgische en Europese economische spelers, maar ook aan de Europese en Belgische overheden: waag samen met ons de sprong naar een duurzamere mobiliteit door nog meer te investeren in het spoor.”

Meer info

Bijzonderheden

Datum publicatie
27 mei 2021