Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel12 november 2021Vertegenwoordiging in België

Economische najaarsvooruitzicht 2021: De economische groei in België zal in 2021 sterk aantrekken na een historische inzinking in 2020 als gevolg van de COVID-19-crisis

De Commissie heeft vandaag haar macro-economische najaarsvooruitzichten voor de EU en haar lidstaten bekendgemaakt. De economie van de EU herstelt sneller dan verwacht van de recessie ten gevolge van de pandemie.

Economic Forecast Autumn 2021 Belgium

Naarmate de vaccinatiecampagnes vorderden en de beperkingen werden opgeheven, is de groei in het voorjaar hervat en in de zomer onafgebroken voortgezet, gesteund door de heropening van de economie. Ondanks de oplopende tegenwind zal de economie van de EU naar verwachting blijven groeien, met respectievelijk 5%, 4,3% en 2,5% in 2021, 2022 en 2023. De groei in de eurozone zou gelijk zijn aan die in de hele EU in 2021 en 2022, en 2,4% bedragen in 2023. De vooruitzichten hangen echter sterk af van twee factoren: het verdere verloop van de coronapandemie en het tempo waarin het aanbod zich aanpast aan de snelle omslag van de vraag na de heropening van de economie.

Voor Paolo Gentiloni, commissaris voor Economie: "De Europese economie evolueert van herstel naar expansie, maar krijgt nu enige tegenwind. Een beleidsreactie zonder voorgaande heeft de gevolgen van COVID-19 voor werknemers en bedrijven verzacht en een succesvolle vaccinatiecampagne heeft de heropening van onze economieën sinds het voorjaar mogelijk gemaakt. Dit heeft geleid tot een heropleving van de groei, die op zijn beurt bijdraagt tot de stabilisering van onze overheidsfinanciën. En met de steun van NextGenerationEU zullen de overheidsinvesteringen het hoogste niveau in meer dan tien jaar bereiken. Dit positieve plaatje kan worden verstoord door drie dingen: een duidelijke toename van het aantal COVID-gevallen, het meest acuut in gebieden waar de vaccinatiegraad relatief laag is; stijgende inflatie, voornamelijk onder invloed van een piek in de energieprijzen; en verstoringen in de toeleveringsketen waarmee vele sectoren te kampen hebben. We moeten waakzaam blijven en het nodige doen om ervoor te zorgen dat deze tegenwind het herstel niet dwarsboomt.”

Economische najaarsvooruitzichten voor België: De economische groei in België zal in 2021 sterk aantrekken na een historische inzinking in 2020 als gevolg van de COVID-19-crisis. Na een succesvolle vaccinatiecampagne en bijhorende versoepeling zal de particuliere consumptie zich in 2021 geleidelijk herstellen. De groei van de investeringen zal aanhouden, mede dankzij de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht (RRF). Verwacht wordt dat de inflatie in 2021 fors zal toenemen als gevolg van hogere energieprijzen. Het overheidstekort zal geleidelijk verbeteren in 2021 en 2022 en stabiliseren in 2023, zij het op een relatief hoog niveau.

 

Achtergrond

De vooruitzichten zijn gebaseerd op een reeks technische aannames betreffende wisselkoersen, rentetarieven en grondstoffenprijzen, met als afsluitdatum 19 oktober. Voor alle andere nieuwe gegevens, inclusief de aannamen over het overheidsbeleid, is bij deze vooruitzichten informatie tot en met 25 oktober meegenomen. We hebben ook gewerkt vanuit de veronderstelling dat het beleid ongewijzigd blijft, tenzij nieuwe beleidsmaatregelen op geloofwaardige wijze zijn aangekondigd en voldoende gedetailleerd zijn uitgewerkt.

De economische wintervooruitzichten 2022 van de Europese Commissie worden naar verwachting in februari 2022 gepresenteerd, en zullen een nieuwe stand van zaken geven rond het bbp en de inflatie.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
12 november 2021
Auteur
Vertegenwoordiging in België