Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel11 februari 2021

Economische winterprognose 2021 : het Belgische BNP zou moeten terugkeren naar zijn niveau van voor de crisis tijdens de tweede helft van 2022

The first political priority of the Juncker Commission: Jobs, Growth and Investment
In het voorjaar zou er opnieuw economische groei komen, die in de zomer aan kracht zou winnen naarmate de vaccinatieprogramma's vorderen en de inperkingsmaatregelen geleidelijk worden versoepeld.

De economische winterprognoses 2021 bevatten een actualisering van de economische najaarsprognoses 2020, die in november 2020 zijn gepresenteerd, en focussen op de ontwikkeling van het bbp en de inflatie in alle EU-lidstaten.

Europa blijft in de greep van de coronapandemie. Nu het aantal gevallen weer toeneemt en er nieuwe, besmettelijkere varianten van het coronavirus zijn opgedoken, hebben veel lidstaten hun inperkingsmaatregelen moeten herinvoeren of aanscherpen. Tegelijkertijd geeft de start van vaccinatieprogramma's overal in de EU aanleiding tot voorzichtig optimisme. Volgens de economische winterprognoses 2021 zal de economie van de eurozone zowel in 2021 als in 2022 met 3,8 % groeien. Volgens de prognoses zal de economie van de EU in 2021 groeien met 3,7 % en in 2022 met 3,9 %.

Verwacht wordt dat de economie van de eurozone en die van de EU hun productieniveau van vóór de crisis sneller zullen bereiken dan in de economische najaarsprognoses 2020 werd voorspeld, grotendeels omdat de voor de tweede helft van 2021 en voor 2022 voorspelde groeidynamiek sterker zal zijn dan verwacht.

In het voorjaar zou er opnieuw economische groei komen, die in de zomer aan kracht zou winnen naarmate de vaccinatieprogramma's vorderen en de inperkingsmaatregelen geleidelijk worden versoepeld. Ook de betere vooruitzichten voor de wereldeconomie zouden het herstel ondersteunen.

De economie van België is in 2020 zwaar getroffen door de uitbraak van COVID-19. Verwacht wordt dat het BNP in 2020 met 6,2% zal krimpen en dat de jaarlijkse BNP-groei zal uitkomen op 3,9% in 2021 en 3,1% in 2022. Verwacht wordt dat het BNP in de tweede helft van 2022 zal terugkeren naar het niveau van voor de crisis.

nl-economic-forecast-2021.jpg
© EU

 

Meer info

Bijzonderheden

Datum publicatie
11 februari 2021