Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel18 november 2021Vertegenwoordiging in België

Index van de digitale economie en samenleving 2021 (DESI): België op de twaalfde plaats in de Europese rangschikking

De DESI geeft een beeld van de vooruitgang van de EU-lidstaten op vier belangrijke gebieden van het digitale beleid: menselijk kapitaal, breedbandconnectiviteit, integratie van digitale technologieën door bedrijven en digitale overheidsdiensten.

European Chips Act

Op 12 November heeft de Europese Commissie de resultaten bekendgemaakt van de Index van de Digitale Economie en Samenleving (DESI) 2021, die een beeld geeft van de vooruitgang van de EU-lidstaten op vier belangrijke gebieden van het digitale beleid: menselijk kapitaal, breedbandconnectiviteit, integratie van digitale technologieën door bedrijven en digitale overheidsdiensten.

Belangrijkste conclusies voor België

Op het gebied van digitale vaardigheden scoort België bijzonder goed wat betreft het percentage ondernemingen die hun werknemers ICT-opleidingen aanbieden (2e plaats in de EU, met 33 % tegenover gemiddeld 20 % in de EU). Bovendien hebben de Belgische autoriteiten hun inspanningen opgevoerd om tegemoet te komen aan de behoefte aan betere digitale vaardigheden bij studenten en om de beroepsbevolking om te scholen en bij te scholen. Vlaanderen heeft dit jaar een nieuwe overkoepelende strategie voor digitaal schoolonderwijs gelanceerd.

Wat connectiviteit betreft, presteert België ongelijkmatig. Het land heeft een goede dekking van vaste netwerken met zeer hoge capaciteit, mede dankzij zijn kabelnet. De glasvezeldekking is weliswaar nog laag, maar neemt ook toe. In dit verband is de recente aankondiging door Unifiber – een joint venture van de gevestigde operator Proximus en Eurofiber – dat het voornemens is om 500 000 huishoudens en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in Wallonië tegen 2028 op glasvezel aan te sluiten, bemoedigend. In België wordt ook veel gebruikgemaakt van breedbandverbindingen (minstens 100 Mbps), waarmee het op de zesde plaats staat in de EU. Anderzijds loopt België nog steeds achter wat 5G-gereedheid en -dekking betreft. De voor begin 2022 geplande 5G-multibandveiling en de herziening van regionale normen inzake blootstelling aan elektromagnetische velden zouden de situatie kunnen deblokkeren.

De integratie van digitale technologie door ondernemingen blijft een van de sterke punten van België. Het land is koploper wat betreft het aantal ondernemingen dat gebruikmaakt van interne elektronische informatie-uitwisseling (53 % tegen gemiddeld 36 % in de EU) en scoort zeer goed op de meeste indicatoren. Verschillende initiatieven op regionaal en federaal niveau blijven de digitale transformatie van de economie ondersteunen.

België presteert wisselend op het gebied van e-overheid. Het land zit voor veel indicatoren op hetzelfde niveau als het EU-gemiddelde, met name wat het gebruik van online overheidsdiensten betreft, maar zou de bevolking meer overheidsdiensten kunnen aanbieden en zijn score voor gereedheid voor open data kunnen verbeteren. De vorming van een nieuwe federale regering in oktober 2020, met een ambitieuze agenda voor digitale overheidsdiensten, zou de e-overheid de komende jaren een impuls moeten geven.

De meest recente digitale strategie van België, de ‘Digitale agenda voor België’, was bedoeld voor de periode 2015-2020 en wordt nu door de nieuwe regering herzien. Daartoe heeft zij met een aantal belanghebbenden uit de sector (‘the Digital Minds’) samengewerkt om haar digitale strategie te ontwikkelen. Wallonië heeft een digitale strategie voor 2019-2024, ‘Digital Wallonia’, die verschillende gebieden omvat (ICT-sector, digitale economie, digitale vaardigheden, digitaal bestuur en digitaal grondgebied). Vlaanderen en het Brussels Gewest hebben op zichzelf geen soortgelijk uniek merk voor hun digitale strategieën, maar hebben wel een aantal sectorale strategieën en beleidslijnen op het gebied van digitalisering. Voor Vlaanderen zijn dat onder meer Industrie 4.0, artificiële intelligentie (AI), e-overheid, cyberbeveiliging, e-commerce en de mediasector; voor Brussel ‘smart city’, digitale innovatie en de ICT-sector. Een nauwe afstemming van de digitaliseringsmaatregelen zou ook een positief effect kunnen hebben op de particuliere sector.

In het DESI-verslag voor België wordt ook rekening gehouden met de digitale investeringen en hervormingen die in het nationale herstel- en veerkrachtplan zijn gepland:

Het plan zal worden gefinancierd met in totaal 5,9 miljard EUR aan subsidies, waarvan ongeveer 1,58 miljard EUR (26,6 % van het totale budget) bestemd is voor de digitale transitie. 11 van de 17 onderdelen bevatten maatregelen die naar verwachting zullen bijdragen tot de digitale transitie met een brede, transversale aanpak.

Digitale overheidsdiensten is het belangrijkste gebied dat wordt aangepakt. De meeste maatregelen zijn gericht op de modernisering en digitalisering van overheidsdiensten op federaal, regionaal en lokaal niveau. Maatregelen om de federale overheidsdiensten te digitaliseren omvatten de digitalisering van justitie en de gezondheidszorg en de invoering van één digitale toegangspoort.

Menselijk kapitaal vormt ook een belangrijk onderdeel van de digitale investeringen en is gericht op onderwijs en opleiding. Het plan omvat een overkoepelende digitale strategie voor het Vlaamse schoolonderwijs en diverse maatregelen om de digitale vaardigheden van werknemers te vergroten, de discrepanties tussen gevraagde en aangeboden vaardigheden aan te pakken en de arbeidsmarktintegratie te bevorderen.

Een volledig onderdeel van het plan is gewijd aan connectiviteit, met inbegrip van belangrijke hervormingen om de uitrol van 5G mogelijk te maken, alsook investeringen in de uitrol van glasvezel naar witte gebieden.

Andere investeringen zijn gericht op de digitalisering van specifieke sectoren zoals toerisme, vervoer, energie, media en cultuur.

Het plan zal ook de integratie van digitale technologieën door bedrijven en overheidsdiensten ondersteunen, met name via investeringen in cyberbeveiliging. Ook wordt een specifieke actie in verband met het belangrijke project van gemeenschappelijk Europees belang op het gebied van micro-elektronica overwogen.

Meer info

Bijzonderheden

Datum publicatie
18 november 2021
Auteur
Vertegenwoordiging in België