Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel24 mei 2023Vertegenwoordiging in BelgiëLeestijd: 2 min

Landenspecifieke aanbevelingen van het Europees Semester 2023: België aangemaand om budgettair voorzichtig beleid te voeren

De Commissie heeft haar politieke richtlijnen gepresenteerd die de Europese economie moeten ondersteunen en het concurrentievermogen van de EU in een moeilijke mondiale context behouden. Ze heeft ook specifieke aanbevelingen voor België gepubliceerd.

VAT taxation: proposal for a single EU VAT area

De hoofddoelstelling van het Europees Semester is de jaarlijkse algemene coördinatie van het economisch en werkgelegenheidsbeleid van alle EU-landen. In deze 2023-editie nodigt de Commissie de lidstaten  uit om door te gaan met de uitvoering van hun nationale herstelplannen, door te gaan met de snelle uitvoering van de cohesiebeleidsprogramma's, en hun socialebeschermingsstelsels te behouden en waar nodig te versterken.

Concreet vraagt de Europese Commissie aan de lidstaten om nationaal gefinancierde overheidsinvesteringen te beschermen en te zorgen voor een effectieve opname van subsidies uit het Europese herstelplan en andere EU-fondsen, om vaart te zetten achter de groene en digitale omwenteling van de Europese economie en maatschappij.

Nu de energiecrisis getemperd lijkt, zouden alle lidstaten de bestaande energiesteunmaatregelen tegen eind 2023 geleidelijk moeten afbouwen. Mochten er nieuwe stijgingen van de energieprijzen de kop op stelen en steunmaatregelen vereisen, dan moeten deze gericht zijn op de bescherming van kwetsbare huishoudens en bedrijven, financieel haalbaar zijn en ervoor zorgen dat consumenten aangemoedigd blijven om zuinig om te springen met energie.

In haar landenspecifieke aanbevelingen roept de Commissie België ook op om:

  • voer een budgettair voorzichtig beleid;
  • Versnel de uitvoering van het herstelplan en vul het aan met het REPowerEU-hoofdstuk;
  • Pak arbeidstekorten en discrepanties tussen vaardigheden aan, onder meer door activeringsbeleid te versterken dat gericht is op de integratie van kansarme groepen op de arbeidsmarkt. Verbeter de prestaties en rechtvaardigheid van onderwijs- en opleidingsstelsels en voer hervormingen door die gericht zijn op het versterken van het lerarenberoep;
  • Verminder de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen door in te zetten op energie-efficiëntie en uitrol van hernieuwbare energie.

Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan het overheidstekort van België. In lijn met het Stabiliteits- en Groeipact, mag het overheidstekort van EU-landen niet méér bedragen dan 3% van het bbp. In België wordt echter verwacht dat het zal stijgen tot 5% in 2023 en 4,7% in 2024. Tijdens de COVID-crisis en in de moeilijke economische en geopolitieke context die daarop volgde, had de Commissie blijk gegeven van een grotere flexibiliteit bij de toepassing van het Stabiliteitspact, maar deze uitzonderlijke maatregel loopt volgend jaar af. De Commissie zal de Raad voorstellen om in het voorjaar van 2024 procedures bij buitensporige tekorten in te leiden op basis van de gegevens voor 2023.

Volgende stappen

De Commissie verzoekt de Eurogroep en de Raad om de voorgestelde richtlijnen te bestuderen en goed te keuren. Het zal dan een dialoog moeten aangaan met het Europees Parlement over de inhoud van dit pakket en elke volgende fase van de cyclus van het Europees Semester.

Context

Het Europees semester biedt een kader voor beleidscoördinatie, waarbij de uitvoering van de programma's voor herstel en veerkracht (RRF) en het cohesiebeleid worden geïntegreerd. De cyclus van het Europees Semester biedt ook actuele verslagen over de vorderingen bij de verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in de lidstaten.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
24 mei 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in België