Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel26 maart 2022Leestijd: 2 min

De Europese Commissie effent het pad naar meer energiezekerheid en - betaalbaarheid

Energie, één van de grootste bezorgdheden voor de EU op dit moment. Dankzij een versterkte samenwerking met de Verenigde Staten en tussen EU-lidstaten, effende de Commissie de voorbije dagen het pad naar meer energiezekerheid en  - betaalbaarheid.

Growth

Vanwege de oorlog in Oekraïne kwam de energiezekerheid, en daarmee ook de betaalbaarheid van gas en elektriciteit in de EU, danig onder druk te staan. De geopolitieke situatie toont aan dat we minder afhankelijk moeten worden van Russisch gas.

De beste, meest duurzame manier om dit te doen is uiteraard de groene transitie versnellen en volop in te zetten op hernieuwbare energie. Die is er in overvloed en is de enige bron van energie die niet duurder wordt. Met REPowerEU heeft de EU haar doelstelling bevestigd om ruim voor het einde van het decennium onafhankelijk te worden van Russische fossiele brandstoffen en deze te vervangen door een stabiele, betaalbare, betrouwbare en schone energievoorziening voor EU-burgers en -bedrijven.

Maar ook op korte termijn moeten er maatregelen genomen worden die ervoor zorgen dat we ook de komende winter de energiebevoorrading en de betaalbaarheid ervan kunnen waarborgen. Daartoe heeft de Europese Commissie op 25 maart een akkoord gesloten met de Verenigde Staten om met onmiddellijke ingang een gezamenlijke task force voor energiezekerheid oprichten. Deze task force zal zich richten een aantal dringende kwesties, waaronder de aanvoer van extra hoeveelheden vloeibaar aardgas (LNG) voor de EU-markt van ten minste 15 bcm in 2022, en meer in de toekomst.

Aan de vooravond van de Europese Top van 24 en 25 maart heeft de Commissie overigens een wetgevingsvoorstel op tafel gelegd waarbij EU-lidstaten ervoor moeten zorgen dat hun ondergrondse gasopslag uiterlijk op 1 november 2022 wordt gevuld tot ten minste 80 % van de capaciteit, en de daaropvolgende jaren tot ten minste 90 %.

Voorts, om tegemoet te komen aan de bezorgdheden in verband met de aanhoudend hoge energieprijzen, heeft de Commissie ook een mededeling aangenomen waarin de opties voor marktinterventie op Europees en nationaal niveau worden uiteengezet en de voor- en nadelen van elke optie worden beoordeeld. Daarnaast kunnen partnerschappen met derde landen voor de collectieve aankoop van gas en waterstof de EU veerkrachtiger maken en de prijzen omlaag brengen. De Commissie stelde daarom voor een taskforce voor gemeenschappelijke gasaankopen op EU-niveau op te richten, een voorstel dat positief werd onthaald door de Europese lidstaten. Door de vraag te bundelen zou de taskforce de internationale contacten van de EU met leveranciers vergemakkelijken en versterken, met het oog op gunstig geprijsde invoer in de aanloop naar de volgende winter. Hiermee zou worden voortgebouwd op de ervaring die is opgedaan met de COVID-19-pandemie, toen actie op EU-niveau van cruciaal belang was om in voldoende vaccins voor iedereen te voorzien. 

De vernoemde voorstellen en akkoorden zijn belangrijke stappen op de weg naar energiezekerheid en betaalbaarheid, maar zijn slechts een deel van de puzzel. In de komende weken onderzoekt de Commissie verder of het elektriciteitsmarktmodel nog voldoende aangepast is aan huidige noden. Een evaluatie en eventuele nieuwe voorstellen worden verwacht tegen eind mei 2022. Tot slot blijft de Commissie verder werken aan een versnelde uitrol van de Europese Green Deal.

Meer informatie

 

 

Bijzonderheden

Datum publicatie
26 maart 2022