Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel16 juni 2021Leestijd: 2 min

Sterker uit de pandemie komen: gevolg trekken uit de eerste geleerde lessen

Coronavirus - Delivery of medical equipment from RescEU Reserve in Italy
Dit verslag over de eerste lessen uit de COVID-19-pandemie dient als input voor het debat van de regeringsleiders tijdens de Europese Raad van juni. Het wordt voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. De Commissie zal in de tweede helft van 2021 met concrete acties komen.

De Europese Commissie heeft deze week een mededeling  gepresenteerd over de lessen die in de laatste 18 maanden uit de COVID-19-pandemie zijn geleerd en hoe hierop kan worden voortgebouwd.  Deze mededeling draagt bij aan een betere voorbereiding op volksgezondheidrisico's en een betere noodplanning, zodat op alle niveaus sneller en doeltreffender gezamenlijk kan worden opgetreden.

De tien lessen vormen een eerste momentopname van wat nu ten behoeve van alle Europeanen moet worden aangepakt en verbeterd.

  1. De EU moet het voortouw nemen bij het opzetten van een nieuw robuust wereldwijd toezichtsysteem op basis van vergelijkbare data. In 2021 zal een nieuw en verbeterd Europees systeem voor het verzamelen van pandemie-informatie worden ingesteld.
  2. Duidelijker en beter gecoördineerd wetenschappelijk advies zou de besluitvorming en de communicatie met het publiek vergemakkelijken. De EU moet uiterlijk aan het einde van 2021 een Europese hoofdepidemioloog aanstellen en een bijbehorende bestuursstructuur opzetten.
  3. Voor betere paraatheid zijn continu investeringen, toezicht en evaluaties nodig. De Europese Commissie moet elk jaar een verslag over de mate van paraatheid opstellen.
  4. De EU moet een kader voor het uitroepen van een EU-noodtoestand in verband met een pandemie vaststellen en voorzien in een toolbox voor crisissituaties.
  5. Gecoördineerde maatregelen moeten in Europa een reflex worden. De Europese gezondheidsunie moet daarom spoedig — vóór het einde van het jaar — worden goedgekeurd.
  6. Er zijn publiek-private partnerschappen en sterkere toeleveringsketens nodig om de levering van essentiële uitrusting en geneesmiddelen te waarborgen. Begin 2022 moet de autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA) operationeel zijn. Daarnaast moet zo snel mogelijk een project van gemeenschappelijk Europees belang inzake de volksgezondheid worden opgezet om baanbrekende innovaties op het gebied van geneesmiddelen mogelijk te maken. Met de EU FAB-faciliteit moet ervoor worden gezorgd dat de EU genoeg voortdurend beschikbare capaciteit heeft om 500 tot 700 miljoen vaccindoses per jaar te produceren, waarvan de helft binnen de eerste 6 maanden van een pandemie beschikbaar moet zijn.
  7. Een pan-Europese aanpak is van essentieel belang om het klinisch onderzoek sneller, uitgebreider en doeltreffender te maken. Er moet een grootschalig EU-platform voor geografisch gespreid uitgevoerde klinische proeven worden opgezet.
  8. Of een pandemie het hoofd kan worden geboden, hangt af van voortdurende en toenemende investeringen in gezondheidszorgstelsels. De lidstaten moeten worden ondersteund bij het versterken van de veerkracht van hun gezondheidszorgstelsels als geheel, in het kader van hun investeringen in herstel en veerkracht.
  9. Het voorkomen van, de paraatheid voor en de respons op pandemieën is een mondiale prioriteit voor Europa. De EU moet blijven vooroplopen bij de wereldwijde respons, met name via Covax, en het wereldwijde gezondheidsbeveiligingskader blijven versterken door het voortouw te nemen bij het versterken van de Wereldgezondheidsorganisatie. Er moeten ook partnerschappen voor paraatheid bij pandemieën met belangrijke partners worden ontwikkeld.
  10. Desinformatie moet op meer gecoördineerde en verfijnde wijze worden aangepakt.

Volgende stappen

Dit verslag over de eerste lessen uit de COVID-19-pandemie dient als input voor het debat van de regeringsleiders tijdens de Europese Raad van juni. Het wordt voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. De Commissie zal in de tweede helft van 2021 met concrete acties komen.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
16 juni 2021