Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel1 december 2021Vertegenwoordiging in België

EU Global Gateway: tot 300 miljard euro voor duurzame investeringen over de hele wereld

Met deze nieuwe strategie wil de Commissie op een slimme, groene en veilige manier investeren in digitale, energie – en transportverbindingen, en de gezondheids-, onderwijs- en onderzoekssystemen in de hele wereld versterken.

Global Gateway

Met Global Gateway beoogt de EU tussen 2021 en 2027 tot 300 miljard euro aan investeringen vrij te maken om een duurzaam wereldwijd herstel te ondersteunen wereldwijde uitdagingen aan te pakken, van klimaatverandering tot duurzamere mondiale toeleveringsketens, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van partners en de eigen belangen van de EU.

Bij de voorstelling van de strategie zei Commissievoorzitter Ursula von der Leyen: “De COVID-19-crisis heeft aangetoond hoezeer we wereldwijd verbonden zijn met elkaar. Voor een mondiaal herstel willen we de manier waarop we de wereld met elkaar verbinden om beter vooruit te komen, opnieuw vormgeven. Bij het Europese model draait alles om investeringen in zowel harde als zachte infrastructuur, duurzame investeringen in digitale technologieën, klimaat en energie, vervoer, gezondheid, onderwijs en onderzoek, alsook in een stimulerende omgeving die een gelijk speelveld garandeert. Wij zullen slimme investeringen in hoogwaardige infrastructuur ondersteunen, met inachtneming van de hoogste sociale en milieunormen, in overeenstemming met de democratische waarden van de EU en internationale normen en standaarden. De Global Gateway-strategie is een model voor de manier waarop Europa veerkrachtigere verbindingen met de wereld kan opbouwen.”

Global Gateway gaat over investeringen om democratische waarden en normen, goed bestuur en transparantie, gelijke partnerschappen, en groene, schone en veilige infrastructuur te bevorderen. Global Gateway is eigenlijk een investering in internationale stabiliteit en samenwerking, en beoogt aan te tonen dat democratische waarden, duurzaamheid, zekerheid en billijkheid voor investeerders, voor partners en mensen overal ter wereld langetermijnvoordelen bieden. De EU-delegaties overal ter wereld zullen een belangrijke rol spelen om mogelijke Global Gateway projecten in partnerlanden in kaart te brengen en te coördineren.

Om tot €300 miljard te mobiliseren zal Global Gateway de EU, de lidstaten en hun financiële en ontwikkelingsinstellingen, waaronder de Europese Investeringsbank (EIB) en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD), bijeenbrengen en trachten de privésector te overtuigen om investeringen met een transformerend effect te stimuleren.

Global Gateway maakt meerbepaaldgebruik van de nieuwe financiële instrumenten in het meerjarig financieel kader 2021-2027 van de EU. Het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI) — Europa in de wereld, het instrument voor pretoetredingssteun (IPA) III, alsook Interreg, InvestEU en het EU-programma voor onderzoek en innovatie Horizon Europa stellen alle samen de EU in staat om publieke en private investeringen op prioritaire gebieden, zoals connectiviteit, aan te trekken. In het bijzonder zal het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling+ (EFSD+), de financiële tak van NDICI-Europa in de wereld, tot 135 miljard euro vrijmaken voor investeringsgaranties voor infrastructuurprojecten tussen 2021 en 2027, tot 18 miljard euro voor de verlening van subsidies uit het EU-budget, en de Europese financiële instellingen en instellingen voor ontwikkelingsfinanciering plannen tot 145 miljard euroaan investeringsvolumes. Naast haar financiële instrumentarium onderzoekt de EU de mogelijkheid om een Europese faciliteit voor exportkrediet op te zetten ter aanvulling van de bestaande exportkredietregelingen op het niveau van de lidstaten en om de algehele slagkracht van de EU op dit gebied te vergroten.

De EU is vastbesloten samen te werken met gelijkgestemde partners om investeringen in duurzame connectiviteit te bevorderen. Global Gateway en het “Build Back Better World”-initiatief van de VS zullen elkaar wederzijds versterken.

Volgende stappen

Er zullen in het kader van Global Gateway projecten worden ontwikkeld en uitgevoerd via initiatieven van Team Europa. De EU-instellingen, de lidstaten en de Europese financiële instellingen zullen samenwerken met Europese bedrijven, regeringen, het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector in de partnerlanden.

Onder de algemene leiding van de voorzitter van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter van de Commissie, zullen de commissarissen voor Internationale Partnerschappen en Nabuurschap en Uitbreiding werk maken van de uitvoering van Global Gateway en de coördinatie tussen alle actoren bevorderen.

Meer informatie

Global Gateway website (in het Engels)

Persbericht

Vragen & Antwoorden

Informatiefiche (in het Engels)

Bijzonderheden

Datum publicatie
1 december 2021
Auteur
Vertegenwoordiging in België

Contact

Naam
Samuel Maenhout
E-mail
Postadres
België
Global Gateway
Global Gateway, nieuw initiatief van de Europese Commissie.