Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel15 februari 2023Vertegenwoordiging in België

Aardbeving in Turkije en Syrië: Ministers Vandenbroucke en Gennez bezoeken het Coördinatiecentrum voor de crisisrespons van de Europese Commissie

Hans Das, directeur van DG ECHO, legt uit aan Minister voor Volksgezondheid Vandenbroucke en Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Gennez hoe de coördinatie van de nood – en humanitaire hulp in Turkije en Syrië in z’n werk gaat.

ERCC

Wanneer zich een natuurramp of humanitaire noodsituatie voordoet, zijn de reactiecapaciteit en -snelheid van cruciaal belang om zoveel mogelijk levens te redden. Gerichte, doeltreffende, gecoördineerde hulp, aangepast aan de behoeften. En daarin ligt de kracht van Europese civiele bescherming en humanitaire hulpoperaties.

Het Coördinatiecentrum voor de crisisrespons (ERCC) van de Europese Commissie vormt de kern van het EU-mechanisme voor civiele bescherming. Het volgt 24/7 gebeurtenissen over de hele wereld en garandeert een snelle inzet van noodhulp dankzij de directe verbindingen met nationale civiele beschermingsautoriteiten. Gespecialiseerde teams en materieel, zoals canadair-vliegtuigen en opsporings- en reddingsteams of medische teams, kunnen binnen en buiten Europa op korte termijn worden gemobiliseerd en ingezet. Satellietkaarten van de Copernicus-dienst bieden nauwkeurige en actuele geospatiale informatie die nuttig is voor het afbakenen van getroffen gebieden en het plannen van noodhulpoperaties.

Aardbevingen in Turkije en Syrië: Europese solidariteit in actie

Op 6 februari 2023, amper 90 minuten na het begin van de aardbeving, vroeg Turkije om Europese hulp via de activering van het Europees Mechanisme voor Civiele Bescherming. 2 uur later nam het Centrum akte van de eerste hulpaanbiedingen. Inmiddels zijn 32 “zoek- en reddingsteams” gemobiliseerd. Niet veel later zetten België, Frankrijk, Italië, Spanje en Albanië medische teams in, terwijl Nederland een medisch evacuatievliegtuig aanbood. Deze bijstand wordt gecoördineerd via het EU-mechanisme voor civiele bescherming. Vervolgens kwamen 2.000 tenten en 8.000 bedden in het land aan, gemobiliseerd via het rescEU-reservaat dat door Roemenië wordt gehost, terwijl 500 noodonderkomens met 2.500 bedden onderweg zijn uit de voorraad die door Zweden wordt gehost. In totaal is €5,5 miljoen aan humanitaire hulp van de EU toegewezen om in de onmiddellijke behoeften te voorzien. Dit omvat €3,2 miljoen aan nieuw toegewezen fondsen en meer dan € 2,3 miljoen aan herleide fondsen van lopende humanitaire projecten.

De EU is ook aanwezig in Syrië om noodhulp en humanitaire hulp te verlenen. De eerste vlucht met humanitaire voorraad van de EU landt vandaag in Adana, vanwaar het zal worden afgeleverd aan het noordwesten van Syrië (het deel van het land dat niet door de regering gecontroleerd is) door een humanitaire partner van de EU, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

Emergency assistance after the earthquake in Turkey and Syria

Het is één van de drie vluchten die worden georganiseerd door de European Humanitarian Response Capacity en die tenten, verwarmingstoestellen, kookgerei, hygiënekits en meer leveren aan de getroffenen van de aardbeving. De volgende twee vluchten komen volgende week aan en worden gecoördineerd met Ierland. 12 Europese landen (Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Letland, Roemenië, Slovenië en Noorwegen) boden hulp in natura aan het Syrische volk via het EU-mechanisme voor civiele bescherming. Hulp wordt gekanaliseerd via centra in Beiroet en Gaziantep, waar EU-experts op het gebied van civiele bescherming helpen bij het coördineren van inkomende donaties. Er zijn al verschillende Roemeense vliegtuigen aangekomen in Beiroet en Gaziantep, en de eerste leveringen aan Syrië hebben al plaatsgevonden. Ook onderdak uit Bulgarije en medicijnen uit Cyprus zijn in Beiroet aangekomen. Vandaag arriveert ook een schip uit Italië in Beiroet om grote familietenten af ​​te leveren. Sinds de ramp Syrië heeft getroffen, heeft de EU 10 miljoen euro aan humanitaire hulp vrijgemaakt om snel hulp te bieden aan de slachtoffers van de aardbeving. Dit omvat €3,7 miljoen aan nieuw toegewezen fondsen en meer dan €6 miljoen aan herleide fondsen van lopende humanitaire projecten.

The work of the teams on the field, in Gaziantep

Ten slotte zullen de Europese Commissie en het Zweedse voorzitterschap van de Raad in maart een donorconferentie organiseren om de Turkse en Syrische slachtoffers van de aardbeving te helpen.

Civiele bescherming: voorkomen om beter te handelen

De afgelopen jaren heeft de EU te maken gehad met een reeks ongekende rampen, zoals de COVID-19-pandemie en de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Tegelijkertijd worden de effecten van de klimaatverandering ook steeds duidelijker: verwoestende overstromingen, droogtes, bosbranden... die mensen, het milieu en onze economieën in gevaar brengen. Zo coördineert het Emergency Response Coordination Centre, naast hulp in Turkije en Syrië, momenteel ook operaties in Chili, waar we bosbranden proberen te bestrijden, en humanitaire hulp in Oekraïne.

Daarom heeft de Europese Commissie, in nauwe samenwerking met de lidstaten, vijf doelstellingen gedefinieerd om gevolgen van toekomstige natuurrampen en grote noodsituaties beter te anticiperen en te hier beter op te reageren.

  1. Anticiperen - Verbeter de risicobeoordeling en -anticipatie, evenals de planning van rampenrisicobeheer
  2. Bereid je voor - Versterk het publieke bewustzijn en de paraatheid voor risico's
  3. Alert - Versterk vroegtijdige waarschuwing
  4. Reageren - Versterking van de responscapaciteit van het Uniemechanisme voor civiele bescherming
  5. Beschermen - Zorg voor een solide systeem voor civiele bescherming, 24 uur per dag, 7 dagen per week operationeel, tijdens en na rampen.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
15 februari 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in België