Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel11 oktober 2022Vertegenwoordiging in België

Een Europese toolkit ter actieve bestrijding van desinformatie bij jongeren

De Commissie stelt zijn toolkit voor ter attentie van leerkrachten en opvoeders in het basis- en middelaar onderwijs, om hen te helpen om desinformatie te bestrijden en digitale geletterdheid in de klas te bevorderen.

Ukraine: Education under shelling – a day at school for children living on the frontline

Momenteel beschikt een op de drie 13-jarige scholieren in Europa niet over digitale basisvaardigheden en volgens de OESO zegt slechts iets meer dan de helft van de 15-jarigen in de EU onderricht te hebben gekregen die hen toelaat subjectieve of gekleurde informatie te onderscheiden. België is jammer genoeg geen uitzondering.

Om de rol van onderwijs en opleiding bij het aanpakken van de effecten van online desinformatie te versterken, heeft de Commissie een toolkit ontwikkeld die leerkrachten en opvoeders praktische ondersteuning biedt. Zo bevat de kit definities van technische concepten, klassikale oefeningen, en tests om de digitale vaardigheden van leerlingen te meten, naast een aantal raadgevingen om gezonde onlinegewoonten te ontwikkelen.  Met deze toolkit hoopt de Commissie bij te dragen tot de ontwikkeling en optimalisering van het onderwijs in informatie- en mediageletterdheid en leerlingen in staat te stellen hun digitale vaardigheden te ontwikkelen, hun nieuwsgierigheid aan te scherpen en hun kritisch denken aan te scherpen.

De Commissie zal voor nog meer investeringen zorgen in het kader van het jaarlijks werkprogramma van Erasmus+ voor 2023, dat grootschalige toekomstgerichte projecten zal financieren waarbij de nadruk ligt op de opleiding van leerkrachten en de ontwikkeling van leerplannen ter bestrijding van desinformatie en ter bevordering van digitale geletterdheid.

De Commissie zal de toolkit, en de nieuwe richtsnoeren waarvan deze deel uitmaakt, ook gebruiken om leerkrachten te ondersteunen in het kader van de nieuwe Europese strategie voor een beter internet voor kinderen (BIK+).

Achtergrondinformatie

De rol van mediawijsheid in de strijd tegen desinformatie wordt ondersteund door het programma Creatief Europa en het door de Europese Commissie ondersteunde Europees waarnemingscentrum voor digitale media (en de regionale hubs ervan).

De toolkit maakt deel uit van het actieplan voor digitaal onderwijs (2021-2027) en het actieplan voor Europese democratie. Hij zal ook bijdragen tot de verwezenlijking van de Europese onderwijsruimte tegen 2025, en vormt een aanvulling op de inspanningen van de Europese Commissie om desinformatie te bestrijden via het programma Erasmus+, het Europees Solidariteitskorps en eTwinning.

De richtsnoeren waarvan sprake in de tekst zijn opgesteld met de steun van een groep deskundigen aangesteld door de Commissie voor de bestrijding van desinformatie en de bevordering van digitale geletterdheid via onderwijs en opleiding. Ze bevatten een grote verscheidenheid aan praktijken die ontleend zijn aan de wereld van het onderwijs en opleiding, de omroepsector, de academische wereld, de sociale media en de journalistiek. De groep deskundigen heeft ook een verslag gepubliceerd waarin de rol van het onderwijs en opleiding bij de bestrijding van desinformatie wordt geanalyseerd en mogelijke oplossingen worden voorgesteld in de vorm van beleidsmaatregelen op EU- en nationaal niveau.

Meer informatie

  • Persbericht
  • Toolkit: Richtsnoeren voor leerkrachten en opvoeders ter bestrijding van desinformatie en ter bevordering van digitale geletterdheid via onderwijs en opleiding
  • Informatiefiche

Bijzonderheden

Datum publicatie
11 oktober 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in België