Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel9 maart 2021

EU-brede enquête: Europeanen staan achter de start van de conferentie over de toekomst van Europa

Young people with the European flag
De speciale Eurobarometerenquête over de toekomst van Europa vond plaats tussen 22 oktober en 20 november 2020 in de 27 lidstaten van de EU.

Het Europees Parlement en de Europese Commissie publiceren vandaag de eerste Eurobarometerenquête ooit die gezamenlijk voor beide instellingen werd opgezet. De speciale Eurobarometerenquête over de toekomst van Europa vond plaats tussen 22 oktober en 20 november 2020 in de 27 lidstaten van de EU.

Uit de enquête die in de aanloop naar de ondertekening van de gezamenlijke verklaring over de conferentie over de toekomst van Europa werd gepubliceerd, blijkt dat een grote meerderheid (92 %) in alle lidstaten vraagt dat “bij de besluitvorming over de toekomst van Europa meer rekening zou worden gehouden” met de stem van de burger.

De conferentie over de toekomst van Europa heeft precies dit doel: zij zal een nieuw publiek forum bieden voor een open, inclusief, transparant en gestructureerd debat met de Europese burgers over kwesties die voor hen van belang zijn en hun dagelijkse leven aangaan.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
9 maart 2021