Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel24 november 2022Vertegenwoordiging in BelgiëLeestijd: 3 min

Bezoek van EU-commissaris voor gelijkheid aan het Zorgcentrum na Seksueel Geweld in Brussel: België Europees toonaangevend voor wat betreft slachtofferzorg

De commissaris werd vergezeld door Frank Vandenbroucke, vicepremier en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit.

Helena Dalli visits the Sexual Assault Centre of UMC Sint-Pieter (Brussels)

De commissaris was bijzonder onder de indruk van de manier waarop de speciaal opgeleide teams met de slachtoffers omgaan. Het ZSG verwelkomt alle slachtoffers van seksueel geweld 24 uur per dag, 7 dagen per week. Zij kunnen medische zorg, psychologische ondersteuning, opvolging en forensische bijstand krijgen. Zij kunnen ook een klacht indienen via een op het gebied van zedenfeiten speciaal opgeleide inspecteur. Ook de mensen in de omgeving van de slachtoffers kunnen baat hebben bij informatie en steun.

Deze multidisciplinaire aanpak, ten dienste van het slachtoffer, strookt met het voorstel tot wetgeving van de Europese Commissie de dato 8 maart 2022, waarin de Commissie aanstuurt op de invoering van gemeenschappelijke minimumnormen voor alle lidstaten op het gebied van preventie, bescherming, slachtofferhulp, toegang tot de rechter en samenwerking en coördinatie van diensten.

Het ZSG is als dusdanig een Belgische best practice die navolging verdient op Europees niveau.

Helena Dalli, Europees commissaris voor gelijkheid: "Seksueel geweld moet overal strafbaar worden gesteld. Wij hebben dit voorgesteld in onze EU-richtlijn ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Slachtoffers moeten de uitgebreide gespecialiseerde hulp krijgen die zij nodig hebben, zoals het geval is met de "one-stop-shop"-dienst die wordt aangeboden door het Zorgcentrum na Seksueel Geweld in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel. Centra zoals hetgene in België zijn voorlopers in Europa. Dergelijke one-stop zorgdiensten zullen door ons voorstel tot EU-richtlijn een must worden. We nemen maatregelen om te voorkomen dat geweld überhaupt plaatsvindt, en als het toch gebeurt, moeten we ervoor zorgen dat de juiste diensten beschikbaar zijn voor de slachtoffers."

Frank Vandenbroucke, vicepremier en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “Preventie van seksueel geweld is cruciaal. Maar als mensen dan toch het slachtoffer worden van seksueel geweld, is het ontzettend belangrijk dat zij zo snel mogelijk de juiste zorg krijgen. Ik ben verheugd dat de zorgcentra na seksueel geweld in België een voorbeeld zijn voor andere initiatieven in Europa. De allesomvattende en gespecialiseerde aanpak die hier in het St. Pietersziekenhuis in Brussel wordt gehanteerd, waarbij slachtoffers zowel medisch-forensische als psychische zorg krijgen én tegelijkertijd aangifte kunnen doen, werkt. De kans op herstel is groter, terwijl de kans om opnieuw slachtoffer te worden, verkleint. Dat meer mensen over heel Europa toegang zouden kunnen krijgen tot deze soort zorg kan ik alleen maar toejuichen.”

Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit: "De strijd tegen seksueel geweld is mijn topprioriteit. Vijf jaar na de opening van het eerste centrum kunnen we achteraf zeggen dat de ZSG's een optimaal antwoord zijn op het leed van slachtoffers van seksueel geweld. Telkens wanneer een nieuw ZSG wordt geopend, zien wij dat de slachtoffers zeer snel de weg naar de centra vinden om hulp te krijgen. Het is heel geruststellend te weten dat we zoveel mensen helpen. Ik dank de vele medewerkers en partners die hiertoe bijdragen. De afgelopen maanden zijn er bewegingen ontstaan zoals #Balancetonbar en #Balancetonfolklore en ik prijs de essentiële rol van deze activisten die het mogelijk hebben gemaakt de stem van de slachtoffers te laten weerklinken en te wijzen op ontoelaatbare daden die vroeger in het nachtleven werden gebagatelliseerd. Natuurlijk moet er nog veel werk worden verzet om dit geweld uit onze samenleving te bannen. Elke speler moet zijn verantwoordelijkheid nemen".

Elk slachtoffer is er één te veel. De Europese Unie blijft zich inzetten voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen in Europa en wereldwijd.

Achtergrond

Op 8 maart 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel aangenomen voor een richtlijn ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Het voorstel moet ervoor zorgen dat de ernstigste vormen van geweld tegen vrouwen in de hele EU strafbaar worden gesteld, zoals verkrachting, genitale verminking van vrouwen en gender-gerelateerd geweld via internet, waaronder cyber-stalken en het zonder toestemming delen van intieme beelden.

Hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter van de Europese Commissie Josep Borrell, vicevoorzitter voor waarden en transparantie Věra Jourová en commissaris voor gelijkheid Helena Dalli hebben op 24 november in hun gezamenlijke verklaring aan de vooravond van de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen de oprichting aangekondigd van een hulplijn voor de hele EU als onderdeel van de maatregelen ter bestrijding van geweld tegen vrouwen: 116 016.

Meer info

Bijzonderheden

Datum publicatie
24 november 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in België