Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België

Coronavirus en desinformatie: de Commissie helpt u een onderscheid te maken tussen waarheid en leugen

Sinds het begin van de coronacrisis, nemen misleidende informatie, desinformatie, onjuist nieuws en oplichterij in alle vormen toe, vooral op sociale media.

Nieuwe site omtrent desinformatie over de Europese actie

De Europese Commissie wijdt tevens een sectie specifiek aan de strijd tegen desinformatie op haar site over de strijd tegen het coronavirus. Het doel daarvan is de rechtzetting van onjuiste informatie die bijvoorbeeld beweert dat de Commissie niets heeft ondernomen sinds de uitbraak van de crisis of dat Europese solidariteit niet bestaat.

De Commissie coördineert de Europese gezamenlijke reactie tegen de pandemie van het coronavirus: ze neemt strenge maatregelen om de sectoren van volksgezondheid te versterken en de socio-economische gevolgen van de pandemie in de Europese Unie te verzachten; ze mobiliseert alle beschikbare middelen om onze Lidstaten te helpen met de coördinatie van hun reacties op nationaal niveau. De Commissie levert objectieve informatie over de verspreiding van het virus en de efficiënte inspanningen om het in te dijken. 

In het algemeen is het belangrijk dat u zich alleen laat leiden door gezaghebbende bronnen voor actuele informatie over de uitbraak van het coronavirus. Volg het advies van de overheid en de zorginstanties in uw land, en kijk op de websites van de bevoegde Europese en internationale instanties: ECDC en WHO.

Ook u speelt een rol

U kunt ook helpen: deel geen ongecontroleerde informatie uit twijfelachtige bron!

Word geen slachtoffer van misleidende informatie,

Word geen onvrijwillige overdrager ervan,

Leer onjuiste informatie te identificeren,

Informeer je bij betrouwbare bronnen.

Meer informatie