Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België

Rol van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België

De Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Brussel heeft de volgende taken:

  • de voorzitter en de Commissie helpen in hun contacten met België;
  • een permanente politieke dialoog bevorderen met nationale, regionale en lokale overheden, het parlement, sociale partners, andere belanghebbenden, universiteiten en het maatschappelijk middenveld, bijvoorbeeld door de voorbereiding en ondersteuning van bezoeken van Commissieleden en hoge ambtenaren van de Commissie en soms ook van de Europese Dienst voor extern optreden;
  • fungeren als de stem van de Commissie in België, communiceren over de EU met de pers en de (sociale) media, en direct contact houden met nationale, regionale en lokale media, bijvoorbeeld via persberichten en ander mediadiensten;
  • het gesprek aangaan met burgers, universiteiten, het maatschappelijk middenveld, sociale partners en andere belanghebbenden, en communicatie-, overleg- en voorlichtingsactiviteiten opzetten over EU-prioriteiten en -beleid, onder meer in de context van de conferentie over de toekomst van Europa;
  • kennis verzamelen, analyses maken en adviezen opstellen voor de Commissie over de politieke, economische en sociale ontwikkelingen in België met het oog op politiek overleg en beleidsvorming in de EU.

De vertegenwoordigingen krijgen bij hun werk steun van de Europe Direct-centra, die verspreid over heel Europa op regionaal en lokaal niveau voorlichting geven en contact houden met het publiek.

De Commissie heeft vertegenwoordigingen in alle hoofdsteden van de EU en regionale kantoren in Barcelona, Bonn, Marseille, Milaan, München en Wrocław. Ze werken nauw samen met de liaisonbureaus van het Europees Parlement (EPLO) in de EU-landen.

Over de website van de Vertegenwoordiging

Op deze website verstrekt de Europese Commissie gevarieerde informatie in België, bijvoorbeeld:

  • aankondigingen van publieksevenementen in België
  • nieuws en informatie over belangrijke EU-beleidsmaatregelen en -programma’s, en hoe die in België worden uitgevoerd
  • contactgegevens van het nationale persteam, nieuwsbrieven en sociale media: Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest en YouTube
  • contactgegevens van EU-instanties, zowel lokaal als op EU-niveau
  • links naar andere informatie over de EU, zoals over steun voor bedrijven, financieringsmogelijkheden, aanbestedingen en werken en wonen in de EU.