Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België

Aanbestedingen en opdrachten

Aankondigingen van overheidsopdrachten

De Europese Commissie publiceert twee soorten aankondigingen van overheidsopdrachten via het centrale Tenders Electronic Daily (TED) portaal.

  • Openbare aanbestedingen voor EU-lidstaten, kandidaat-lidstaten, landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland: aankondigingen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, en nutsvoorzieningen
  • Openbare aanbestedingen voor de EU-instellingen, agentschappen en andere organen: openbare werken, leveringen en diensten, oproepen tot indiening van blijken van belangstelling en een jaarlijkse lijst van contractanten

Europese overheidsopdrachten (TED)

Oproepen tot inschrijving van de Europese instellingen (TED eTendering)

Meer oproepen tot inschrijving op de portaalsite voor financiering en aanbestedingen (SEDIA)

Financiering aanvragen

Informatie die u moet kennen voordat u EU-financiering aanvraagt: wie komt in aanmerking, hoe wordt financiering toegekend, wat is het aanvraagproces, enzovoorts.

Systeem voor financiële transparantie

Het systeem voor financiële transparantie is de databank met namen van begunstigden die geld uit de EU-begroting ontvangen, het bedrag en het doel van de uitgaven, etc.

Subsidies

Met subsidies kunnen projecten worden gefinancierd die bijdragen tot het EU-beleid. Deze kunnen worden toegekend voor uiteenlopende gebieden zoals onderzoek, onderwijs of humanitaire hulp. Subsidies worden verleend aan openbare of particuliere organisaties, en bij uitzondering, aan individuele personen.

Subsidies zijn een vorm van aanvullende financiering. In principe financiert de EU een deel van het project, dat daarom dus door de begunstigde organisatie wordt medegefinancierd. Wanneer een begunstigde organisatie een project met een subsidie uitvoert, financiert zij het dus gedeeltelijk zelf.

Subsidies worden hoofdzakelijk toegekend via oproepen tot het indienen van voorstellen.

 

De Vertegenwoordiging in België koopt ook goederen en diensten via aanbestedingen:

Komende aanbestedingen — lijst alleen ter informatie gepubliceerd

Onderwerp: monitoring van audiovisuele media en online nieuwsbronnen in België

Verwachte start van de procedure: Q4 2023

Termijn voor het indienen van blijken van belangstelling: 10 november 2023

Contactpunt: comm-rep-bru-adminatec [dot] europa [dot] eu (comm-rep-bru-admin[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Nuttige links