Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België

Zakendoen in de EU

Met een interne markt van 450 miljoen potentiële consumenten, is de Europese Unie een van de grootste markten ter wereld. 

Kleine en grote Belgische bedrijven deel uit van de interne markt, een grote en dynamische EU-handelszone waarbinnen goederen vrij kunnen circuleren. Deze handelszone stimuleert economische groei, creëert jobs en maakt het makkelijker om zaken te doen.

Het runnen van een kleine of middelgrote onderneming in de EU  

Kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kmo’s) bieden werk aan twee op de drie werknemers en creëren 85% van alle nieuwe jobs binnen de EU. Kmo’s vormen een essentieel onderdeel van de Europese economie en de Europese Commissie verstrekt hen informatie, steun en financiering om deze bedrijven te helpen groeien. In het bijzonder kunnen kleine en middelgrote ondernemingen:

  • Profiteren van het vrije verkeer van goederen en diensten in de hele EU, zonder douane- of regelgevingsbelemmeringen;
  • Rekenen op de steun en solidariteit van de EU bij het aangaan van uitdagingen, zoals de COVID-19-pandemie en de Brexit;
  • De collectieve onderhandelingspositie van de EU, die de toegang tot wereldmarkten vergemakkelijkt door met andere landen en regio's handelsovereenkomsten te sluiten, als hefboom gebruiken.

EU-financiering en financiële steun aan bedrijven

Elk jaar ondersteunt de EU meer dan 200.000 bedrijven en ondernemers via onder meer bedrijfsleningen, microfinancieringen, garanties en durfkapitaal. Het besluit om EU-financiering te verstrekken wordt in het algemeen genomen door lokale financiële instellingen (zoals banken, risicokapitaalverschaffers of informele investeerders).

Voor 2020 en 2021 heeft de Europese Commissie diverse steunregelingen voor België goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven die door de coronacrisis zijn getroffen. In reactie op de verwoestende economische en sociale gevolgen van de pandemie heeft de EU bovendien het Europees herstelplan gelanceerd om de economieën, bedrijven en burgers te helpen met het herstel. De EU zal extra steun- en financieringsmogelijkheden bieden aan Belgische bedrijven, met name in de zwaarst getroffen sectoren.

Het Europese Herstelplan in België

Informatie over EU-financiering en -procedures voor ondernemers en bedrijven 

Financiering voor ondernemers en bedrijven in België

Voorbeelden van door de EU gefinancierde initiatieven in België

 

Bedrijfsinformatie- en ondersteuningsnetwerken

Een bedrijf runnen

Nuttige informatie over het opzetten en runnen van een bedrijf of een start-up in de EU, zoals over belastingen, personeel, productvereisten, financiering en klantenrelaties.

Uw Europa - Advies

Een netwerk van onafhankelijke juridische experts die zowel vertrouwd zijn met de EU-wetgeving als met de nationale wetgeving van alle EU-landen. Zij geven:

  • binnen een week gratis persoonlijk advies in de taal van uw keuze
  • uitleg over de Europese regels die in uw situatie van toepassing zijn
  • tips over hoe u uw rechten als EU-burger kunt laten gelden

SOLVIT

Oneerlijke regels of besluiten, of discriminerende bureaucratie, kunnen het u behoorlijk moeilijk maken als u in een ander EU-land wilt wonen, werken of zakendoen. Heeft u als EU-burger of -bedrijf in een ander EU-land een probleem, doordat een overheidsinstantie de EU-wetgeving niet goed naleeft, dan kan SOLVIT helpen.

Erasmus voor jonge ondernemers

Biedt toekomstige Europese ondernemers de kans om de vaardigheden te leren die nodig zijn om een klein bedrijf in Europa te starten en/of te leiden, door middel van opleiding op de werkplek en mentorschap.

Enterprise Europe Network (EEN) Belgium

Neem contact op met uw plaatselijke netwerkcontactpunt door de stad te selecteren waar uw bedrijf is gevestigd. Zij kunnen uw bedrijf helpen met advies, ondersteuning en mogelijkheden voor internationale partnerschappen.

Access2Markets

Specifiek portaal voor export uit en import in de EU. Gedetailleerde informatie over rechten, belastingen, douaneprocedures en productvereisten voor alle EU-landen en meer dan 120 andere exportmarkten wereldwijd.

European Cluster Collaboration Platform

Online matchmaking tool om zakenpartners te vinden per land, regio, sector of industrie (alleen in het Engels beschikbaar).

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Informatie, nieuws en evenementen met betrekking tot de werkgelegenheidsstrategie en –beleid van de EU, waaronder de rechten van werknemers, vaardigheden en kwalificaties, mobiliteit, sociale bescherming en integratie.

European Intellectual Property Helpdesk

Helpdesk op het vlak van Intellectueel Eigendom (IP). Deze helpdesk biedt gratis steun om Europese kmo's, evenals begunstigden van door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten, te helpen hun intellectuele eigendom te beheren in de context van transnationale onderzoeks- en innovatieprogramma's van de EU (alleen in het Engels beschikbaar)

Nuttige links

Zie hoe de EU-prioriteiten in België worden geïmplementeerd

Meer informatie over handel, economie, euro 

Meer informatie over subsidies, leningen, aanbestedingen 

Mededeling van de Europese Commissie : An SME Strategy for a sustainable and digital Europe