Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België

Uw rechten

Uw rechten als EU-burger

Waardigheid, vrijheden, gelijkheid, solidariteit, burgerrechten, justitie.

Europese centra tot uw dienst

Algemene informatie over consumentenrechten in de EU en gratis hulp in geval van een geschil in verband met een aankoop in een ander EU-land.
Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening om het vrije verkeer van werknemers te vergemakkelijken.
Algemeen netwerk voor bedrijfsondersteuning: advies, ondersteuning en kansen voor internationale partnerschappen.
Onlinebemiddelingsnetwerk. Gratis hulp bij niet-naleving van uw rechten als burger of bedrijf in de EU door de overheid van een ander EU-land. In België ressorteert het SOLVIT-centrum onder de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
Onderzoek en beslechting van geschillen tussen burgers en de Europese overheid.