Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België

Wonen in een EU-land

Informatie over verblijfsrecht, gezondheidszorg, sociale zekerheid, huwelijk, adoptie, stemrecht, belastingen, pensioenen, voertuigen en rijbewijzen.

 

Verblijfsrecht

Wat zijn uw rechten, welke documenten heeft u nodig en welke regels gelden wanneer u als werknemer, student, gepensioneerde of werkzoekende in een ander EU-land wilt gaan wonen?

Gezin

Wat zijn de rechten en plichten van ouders en koppels in de EU? Informatie over huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, adoptie enz.
Buitenlandse erfenissen: planning en afwikkeling

Autorijden in het buitenland

Wat u moet weten over uw rijbewijs (omwisseling, erkenning in een ander EU-land), uw autoverzekering, de verkeersregels, verkeersveiligheid, het huren van een auto enz. als u naar een ander EU-land vertrekt.

Sociale zekerheid in het buitenland

Welk land is verantwoordelijk voor uw sociale zekerheid? Informatie over het socialezekerheidsstelsel van u gastland wanneer u in het buitenland woont of werkt.

Sociale zekerheid per land

Informatie over uw pensioen, werkloosheidsuitkering, gezinstoelagen en andere socialezekerheidsrechten in elk EU-land en in het VK.

In het buitenland met pensioen gaan

Praktische informatie over pensioenen (verzoek en berekening, aanvullend pensioen) in de EU-landen.

Verkiezingen in het buitenland

Mag u stemmen en u kandidaat stellen bij de lokale, nationale en Europese verkiezingen?

Ongeplande gezondheidszorg

Wat u moet weten als u in een ander EU-land onverwachts medische zorg nodig heeft (bezoek aan de dokter, opname in het ziekenhuis, betaling en vergoeding van de kosten).

Geplande medische zorg in het buitenland

Informatie over geplande medische zorg (medische behandeling, bezoek aan een specialist, operatie of behandeling van een bepaalde ziekte) in een ander EU-land.

Medicijnen op voorschrift afhalen in het buitenland

Informatie over het afhalen in een ander EU-land en de terugbetaling van medicijnen op voorschrift.

Uw rechten

Als Belg of als onderdaan van een ander EU-land bent u automatisch ook EU-burger.