Skip to main content
Vertegenwoordiging in België logo
Vertegenwoordiging in België

Studie, opleiding, stage

De Europese Commissie biedt allerlei kansen om de Europese Unie te ontdekken. Als Belgische scholier, leerkracht, vakman, leerling of student kun je met financiële steun van de EU in het buitenland gaan studeren, een opleiding volgen of stage lopen.

 

Gratis pedagogisch materiaal  

voor burgers, scholen en leerkrachten in België

De Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België biedt pedagogisch materiaal aan over de Europese Unie.

Voor leerkrachten zijn andere bronnen beschikbaar van alle Europese instellingen op de website Leerhoek.

Abonneer u op de Leerhoek-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuw materiaal en acties voor leerlingen.

Leerlingen kunnen daarnaast spelletjes en quizzen over de EU terugvinden in de Leerhoek.

Erasmus+

Student life during Erasmus+ at Murcia

Het Erasmus+-programma biedt Belgische leerkrachten en studenten de mogelijkheid om in het buitenland les te geven of te volgen. In Brussel en in Vlaanderen wordt het onderdeel "onderwijs en vorming" van het programma beheerd door Epos en het onderdeel "jeugd" door JINT.

In 2019 hebben 25.043 deelnemers bij 404 Belgische projecten gebruik gemaakt van de mobiliteit in het hoger onderwijs, beroepsonderwijs en -opleidingen, schoolonderwijs en het onderwijs voor volwassenen en jongeren, voor in totaal 44,43 miljoen euro.

Erasmus+ legt in de periode 2021-2027 sterk de nadruk op sociale inclusie, de groene en de digitale transitie en de bevordering van de participatie van jongeren in het democratische leven. Het beschikt over een geraamde begroting van 26,2 miljard euro. Dit is bijna het dubbele van de financiering voor het voorgaande programma (2014-2020).

Alle informatie over Erasmus+

 

Europees Solidariteitskorps

European Solidarity Corps (ESC)

Het Europees Solidariteitskorps biedt geld en ondersteuning aan jongeren tussen de 18 en 30 die willen meewerken aan projecten van maatschappelijk nut, zowel in het buitenland als in eigen land.  
De financiële steun bestaat uit subsidies aan organisaties op basis van een oproep tot voorstellen.  
Jongeren die daaraan willen deelnemen, kunnen zich inschrijven op de website van het Europees Solidariteitskorps. Op die site kunnen jongeren en organisaties die een subsidie hebben gekregen, met elkaar kennismaken en samen activiteiten plannen.

Alle informatie over Europees Solidariteitskorps

Stages

Tweemaal per jaar organiseert de Europese Commissie betaalde stages van vijf maanden bij de Commissie zelf en bij enkele andere instellingen en agentschappen van de EU: de eerste periode loopt van maart tot eind juli en de tweede van oktober tot eind februari van het volgende jaar. Wie stage wil lopen, moet: een account aanmaken bij EU Login, en daarna het sollicitatieformulier invullen en inzenden. Let op: voor elke periode gelden speciale sollicitatietermijnen.

Niet alleen mensen met de nationaliteit van een EU-land, maar ook onderdanen van andere landen kunnen solliciteren, en elke stagiair krijgt een maandelijkse vergoeding. Kandidaten moeten een diploma hebben en een zeer goede kennis van ten minste twee officiële talen van de EU (voor onderdanen van een land buiten de EU is één taal genoeg).

Opmerking: De Europese Commissie biedt zeer diverse stages aan, bijvoorbeeld ook vertaal- en terminologiestages bij het directoraat-generaal Vertaling (DGT) en wetenschappelijke stages bij het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek.

Alle informatie over stages bij de Europese Commissie.

De meeste instellingen bieden ook stagemogelijkheden voor afgestudeerden.