Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België

Geef uw mening

Er zijn verschillende manieren om bij te dragen aan het besluitvormingsproces van de EU. Hier volgen enkele voorbeelden:

De conferentie over de toekomst van Europa biedt de gelegenheid om de prioriteiten van Europa en de uitdagingen waarvoor het staat, te bespreken met Europese burgers van alle achtergronden en uit de hele Europese Unie.
Een openbare raadpleging geeft u de kans om uw mening te geven over de reikwijdte, prioriteiten en toegevoegde waarde van nieuwe EU-initiatieven, of over het nut van bestaande wetten en beleid.
Het Europees burgerinitiatief biedt u een unieke manier om de EU mee vorm te geven. U kunt de Europese Commissie oproepen om nieuwe wetten voor te stellen.
Via het "Fit for Future"-platform kunt u suggesties doen om de bestaande wetgeving te vereenvoudigen en te moderniseren en administratieve lasten te verminderen. U kunt zo helpen om de EU-wetgeving doeltreffender en teokomstgerichter te maken.
Bij de Europese verkiezingen kunt u uw vertegenwoordigers in het Europees Parlement kiezen. Om de vijf jaar vinden er daarvoor rechtstreekse verkiezingen plaats met algemeen stemrecht. Sinds de verkiezingen van 26 mei 2019 telt België 21 leden in het Europees Parlement. De volgende verkiezingen...

Evenementen georganiseerd door de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België.