Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België

Problemen of klachten?

Een probleem melden of een klacht indienen

Als burger of permanente inwoner van een EU-land heeft u bepaalde rechten als u in een ander EU-land woont, werkt of zakendoet. Heeft u een probleem of een klacht in verband met een van deze rechten, dan kunt u zich meestal het best eerst wenden tot een instantie in het land van de betrokken dienst, overheid of onderneming.

Hoewel het meestal makkelijker is om uw rechten af te dwingen in het land waar u woont, kunt u daarvoor ook bij de Europese Unie terecht, vooral als het gaat om een probleem met een EU-instelling.

 

In België

De federale Ombudsman

Behandelt klachten van mensen die vinden dat ze oneerlijk behandeld zijn door een openbare instantie, zoals een nationale overheidsdienst, de gemeente, enzovoort.

Een ombudsman in een ander EU-land zoeken

SOLVIT in België

SOLVIT is een informeel netwerk dat problemen van EU-burgers of -bedrijven met overheidsdiensten van EU-landen of op het gebied van rechten omtrent de interne markt probeert op te lossen.

Een klacht indienen bij SOLVIT in een ander EU-land

Europees Consumentencentrum in België

Helpt bij het oplossen van klachten of problemen tussen consumenten en handelaren in verschillende EU-landen, en in Noorwegen, IJsland en het Verenigd Koninkrijk.

Een Europees Consumentencentrum (ECC) in een ander EU-land zoeken

Ombudsman van de Verzekeringen

De ombudsman onderzoekt geschillen tussen een consument en een verzekeringsonderneming, een tussenpersoon in verzekeringen, of met de coöperatieve vennootschap Datassur.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Verbetert het klimaat voor financiële diensten en pensioenen door geschillen op een eerlijke, transparante en toegankelijke manier op te lossen.

Een netwerk voor financiële geschillenbeslechting (FIN-NET) in een ander EU-land zoeken

 

In de hele EU 

De Europese ombudsman

Een onafhankelijk en onpartijdig orgaan dat de instellingen en agentschappen van de EU ter verantwoording kan roepen door klachten van mensen, bedrijven en organisaties te onderzoeken.

Verzoekschriften aan het Europees Parlement

Afzonderlijke of groepen EU-burgers en organisaties met een hoofdkantoor in de EU kunnen bij het Europees Parlement terecht met klachten, vragen en opmerkingen over de toepassing van het EU-recht.

Een klacht indienen bij de Europese Commissie

Klachten over autoriteiten die zich niet aan het EU-recht houden, kunnen bij de Europese Commissie worden ingediend. Maar als een klacht betrekking heeft op een individueel of particulier bedrijf, dan moet die op nationaal niveau worden behandeld.

Klachten van bedrijven

Contactgegevens en informatie over het indienen van klachten over oneerlijke concurrentie, oneerlijke staatssteun voor concurrenten of problemen met overheidsinstanties in andere EU-landen.

 

Algemene informatie over de EU

Website van ‘Uw Europa’

Geeft praktische informatie over wonen en zakendoen in de EU en de EU-regels op dat gebied, en verwijst door naar de dienst Uw Europa — Advies als u de gezochte informatie niet kunt vinden.

Europe Direct-netwerk 

Bel, schrijf of bezoek de Vertegenwoordiging in België en in alle andere EU-landen. U kunt bellen in alle EU-talen, waaronder het Nederlands, Frans of Duits.