Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België

Financiering en subsidies

Elk jaar ondersteunt de EU meer dan 200.000 bedrijven en ondernemers via bedrijfsleningen, microfinancieringen, garanties en durfkapitaal. Het besluit om EU-financiering te verstrekken wordt in het algemeen genomen door lokale financiële instellingen, zoals banken, durfkapitaalfondsen of netwerken van ‘business angels’. 

Kleine en middelgrote ondernemingen 

Belgische ondernemingen, ongeacht hun omvang, maken deel uit van de Europese interne markt, die enkele van de meest welvarende landen ter wereld omvat.

Als u uw bedrijf in Europa wilt starten of uitbreiden, kunt u hulp en advies ontvangen.

U kunt daarnaast ook financiële steun  ontvangen, in de vorm van microkredieten, leningen, garanties of risicokapitaal.

Als u net met uw bedrijf bent begonnen, kunt u misschien deelnemen aan het uitwisselingsprogramma van de EU, Erasmus voor jonge ondernemers.

Onderzoeksfinanciering

Financiering van onderzoek en innovatie is van essentieel belang om de doelstellingen van klimaatneutraliteit te realiseren, zoals vastgelegd in de Europese Green Deal, en voor een succesvolle digitale transitie van de EU.

Horizon Europa is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie, met een budget van 95,5 miljard euro voor de periode 2021-2027.

Belgische onderzoekers met een realistisch voorstel voor een onderzoeksproject kunnen een EU-onderzoeksfinanciering aanvragen.

Het nationale contactcentrum en National Contact Points (NCPs) in België kunnen u hierbij helpen.

Meer over EU-onderzoeksfinanciering.