Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België

Gratis pedagogisch materiaal

Bestel online *

* Door het papiertekort als gevolg van de pandemie zijn sommige publicaties niet in voorraad, waardoor levering vertraging kan oplopen. Digitale versies van deze publicaties zijn natuurlijk nog steeds beschikbaar

Secundair onderwijs

Publicaties voor secundair onderwijs

 • Algemene publicaties
 • Vertegenwoordiging in België

EU Got The Power

Het project "EU Got the Power" heeft tot doel de reflectie en het debat onder leerlingen van het middelbaar te stimuleren over de huidige energie-uitdagingen en de acties die moeten worden ondernomen om veilige, duurzame en betaalbare energie te garanderen.

 • Algemene publicaties
 • Directoraat-generaal Communicatie

Het #EUandME-handboek - Ontdek wat de EU voor jou doet

« Wat kan de EU voor mij betekenen ? » 60% van alle jongeren tussen de 15 en 34 vindt dat ze niet goed weten wat de EU precies doet. Dit handboek laat zien hoe de EU je op veel manieren kan helpen.

 • Algemene publicaties
 • Directoraat-generaal Communicatie

De Europese Unie: wat ze is en wat ze doet

Deze publicatie is een gids over de Europese Unie (EU) en over wat ze doet. Voor jongeren van 15 jaar en ouder.

 • Algemene publicaties
 • Directoraat-generaal Communicatie

De EU & ik

Deze brochure legt uit aan jongeren tussen 14 en 18 jaar hoe de Europese Unie is ontstaan, welke waarden we delen, wie wat doet en hoe belangrijk dat allemaal is in hun dagelijks leven.

 • Algemene publicaties
 • Directoraat-generaal Communicatie

EU-pioniers

De pioniers van de EU waren een gevarieerde groep mensen, maar zij deelden hetzelfde ideaal: een vreedzaam, verenigd en welvarend Europa. Met dit boekje willen we hun bijdrage aan de fundamenten van onze Unie in de verf zetten.

 • Algemene publicaties
 • Directoraat-generaal Communicatie

Korte gids over de EU

Hebt u zich ooit afgevraagd welke EU-landen de euro gebruiken of wat het betekent om deel uit te maken van het Schengengebied? Wat de Europese Green Deal is en hoe deze uw leven beter maakt? Wat de EU precies voor u doet en waar het geld vandaan komt om dat allemaal te betalen?

 • Algemene publicaties
 • Directoraat-generaal Communicatie

Ontdek Europa!

Doelgroep: 12-15-jarigen. Wij komen uit verschillende landen en wij spreken verschillende talen, maar in Europa zijn wij thuis. Al sinds het prille begin van de Europese Unie (EU) werken landen samen om elkaar te helpen en zorgen zij ervoor dat de EU-landen in vrede samenleven.

Lager onderwijs

Publicaties voor lager onderwijs

 • Algemene publicaties
 • Directoraat-generaal Communicatie

Europa allemaal samen  

Didactische kit (3 brochures en een kaart) voor kinderen van 10-12 jaar. Deze kit kan aangepast worden aan elk kind en laat toe de Europese Unie te ontdekken vanuit verschillende perspectieven (geschiedenis, instellingen, dagelijks leven).

 • Algemene publicaties
 • Directoraat-generaal Communicatie

Europa allemaal samen - Gids voor leerkrachten  

De gids voor leerkrachten "Europa allemaal samen" bevat downloadbare lesmiddelen (PowerPoint) die de leerkracht kan gebruiken in de lessen. Hij/zij kan het materiaal aanpassen om de kinderen persoonlijker aan te spreken.

 • Algemene publicaties
 • Vertegenwoordiging in België

Poster voedselpyramide en Europese vlaggen

Tweetalige poster (NL/FR) met de Europese vlaggen aan de ene kant en de voedselpyramide aan de andere kant.

 • Algemene publicaties
 • Directoraat-generaal Communicatie

Happertje

Zo steek je nog wat op over de EU… Print dit blad en vouw het volgens de lijnen. Een leuk origamispel voor kinderen!

Kleuteronderwijs

Publicaties voor kleuteronderwijs

Voor iedereen

Publicaties voor iedereen

Grande carte de l'Europe - "Unie dans la diversité"
 • Algemene publicaties
 • Directoraat-generaal Communicatie

Grote kaart van Europa - "Verenigd in verscheidenheid"

Deze grote kaart van Europa bevat afbeeldingen die de eigenschappen en tradities van elk land illustreren. De landen van de eurozone zijn ook aangegeven.
Gevouwen formaat voor verspreiding onder studenten. Uitgave 2020, 100 x 70 cm.

Grande carte de l'Europe - "Unie dans la diversité"
 • Algemene publicaties
 • Directoraat-generaal Communicatie

Grote kaart van Europa - "Verenigd in verscheidenheid"

Deze grote kaart van Europa bevat afbeeldingen die de eigenschappen en tradities van elk land illustreren. De landen van de eurozone zijn ook aangegeven. Dikker papierformaat voor weergave in klaslokalen en bij evenementen.
Uitgave 2020, 100 x 70 cm

 • Algemene publicaties
 • Directoraat-generaal Communicatie

Reizen in Europa

Een nuttige flyer met aan de voorkant tips voor het reizen in Europa en aan de achterkant een kaart van Europa.