Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel6 augustus 2020Leestijd: 1 min

Staatssteun: De Commissie keurt een Belgische regeling goed ter hoogte van 11 miljoen euro voor bepaalde bedrijven die getroffen zijn door de coronaviruspandemie

European Union Capitals - Brussels, Belgium
De Europese Commissie heeft een Belgische steunregeling goedgekeurd voor bedrijven in de horecasector (hotels, restaurants, cafés) en de voedselsector, die zwaar getroffen zijn door de coronaviruscrisis.

De regeling werd goedgekeurd op basis van de Tijdelijke kaderregeling. De overheidssteun zal de vorm aannemen van een vrijstelling van de jaarlijkse bijdrage die de bedrijven in deze sectoren verschuldigd zijn aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) voor het jaar 2020. De maatregel zal van toepassing zijn op het gehele Belgische grondgebied. Het doel van de regeling is de kosten te verminderen die de begunstigden moeten maken als gevolg van een ernstig liquiditeitstekort door de coronaviruscrisis. De Commissie kwam tot de conclusie dat de Belgische regeling voldoet aan de voorwaarden van de tijdelijke kaderregeling. Met name zal het steunbedrag niet hoger zijn dan 800 000 EUR per onderneming, zoals bepaald in de tijdelijke kaderregeling. De Commissie concludeerde dat de maatregel noodzakelijk, passend en evenredig was om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen, in overeenstemming met artikel 107, lid 3, onder b), VWEU en de voorwaarden van de tijdelijke kaderregeling. Op basis hiervan heeft de Commissie de maatregel goedgekeurd op grond van de EU-staatssteunregels. Meer informatie over de tijdelijke kaderregeling en andere maatregelen van de Commissie om de economische gevolgen van de coronaviruspandemie aan te pakken, is hier beschikbaar. De niet-vertrouwelijke versie van de beschikking zal onder zaaknummer SA.58165 in het Staatssteunregister op de concurrentiewebsite van de Commissie worden geplaatst zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost.

Bijzonderheden

Datum publicatie
6 augustus 2020