Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel9 februari 2022Vertegenwoordiging in België

Open oproep: ontwerpers en organisaties uitgenodigd om deel te nemen aan het Festival van het Nieuwe Europese Bauhaus in Brussel

Goed nieuws voor onze hoofdstad: het allereerste Nieuwe Europese Bauhaus Festival vindt plaats van 9 tot 12 juni in Brussel. Het is een gelegenheid om de waarden en principes van de Bauhaus onder de aandacht te brengen.

New European Bauhaus

De Europese Commissie nodigt organisaties, kunstcollectieven, instellingen, universiteiten, architecten, steden, regio's, bedrijven, kunstenaars, studenten, wetenschappers, vernieuwers en alle geïnteresseerden uit deel te nemen.

Het hybride evenement zal live optredens, tentoonstellingen, participatieve activiteiten en een forum voor debat en uitwisseling van ideeën omvatten. Het zal iedereen uitnodigen om de manier waarop we samenleven op een duurzame, inclusieve en mooie manier in beeld te brengen. Trouw aan de participatieve en transdisciplinaire aanpak van het Nieuwe Europese Bauhaus opent de Commissie vandaag oproepen voor het Fair and Fest-gedeelte van het Festival, alsook voor nevenevenementen in Brussel en daarbuiten.

De hoofdactiviteiten van het Festival zullen fysiek in Brussel en online plaatsvinden, met nevenevenementen in de hele EU en daarbuiten. Het zal een moment zijn om iedereen bij de Nieuwe Europese Bauhaus-beweging te betrekken, van mensen en gezinnen tot deskundigen en organisaties, om te debatteren en toekomstige manieren van samenleven te ontwerpen.

Oproep tot kandidaatstelling open tot 7 maart

Geïnteresseerde organisaties en personen kunnen hun eigen activiteiten, projecten, locaties of nevenevenementen voorstellen om een hoofdrol te spelen in de drie pijlers van het Festival:

 • Het Fest: een cultureel programma met een waaier aan voorstellingen, kunstwerken, creatieve participatieve activiteiten en festiviteiten in geassocieerde pop-upruimtes in Brussel;
 • De Fair: tentoonstellingen verspreid over de stad om projecten en producten te tonen die de waarden van het Nieuwe Europese Bauhaus ondersteunen, met netwerkmogelijkheden voor bezoekers en exposanten, inclusief pitches van innovatoren aan investeerders
 • Het Forum: een onlineplatform dat debatten in Brussel en nevenevenementen over de hele wereld uitzendt, om ideeën te bespreken die bijdragen tot het Nieuwe Europese Bauhaus.

De oproepen staan opentot 7 maart 2022 middernacht voor individuele kunstenaars en culturele actoren, kunstenaarscollectieven, door de overheid gefinancierde projecten, overheidsorganisaties, niet-gouvernementele organisaties en alle andere non-profitorganisaties die op lokaal, regionaal, nationaal, Europees of internationaal niveau actief zijn. De Commissie heeft voor potentiële kandidaten een informatieblad gepubliceerd met gedetailleerde informatie over de vier oproepen tot kandidaatstelling en de selectieprocedures.

Steun voor kandidaten

De Europese Commissie stelt mensen en organisaties steun ter beschikking om hen te helpen aan het Festival deel te nemen, afhankelijk van de individuele behoeften van elke geselecteerde kandidaat en van de organisatorische vereisten van het evenement in zijn geheel. De Commissie kan onder meer de volgende voordelen bieden:

 • Technische ondersteuning voor exposanten op De Fair om hun projecten bij een breder publiek in Brussel te promoten;
 • Streaming van nevenevenementen op het digitale platform, met promotionele informatie over de organisatoren en links naar andere organisaties en gelijkaardige evenementen;
 • Een slot in het programma van het evenement en op de interactieve kaart die de bezoekers langs de verschillende locaties in Brussel zal leiden;
 • Zichtbaarheid op het digitale onlineplatform om het profiel van een deelnemer bij een wereldwijd publiek bekend te maken en ondersteuning op het gebied van communicatie;
 • Netwerkmogelijkheden, leren en uitwisseling van ervaringen tussen verschillende actoren die bereid zijn samen te werken;
 • Een bijdrage aan de vergoeding van artistieke en culturele prestaties.

Volgende fasen

Kandidaturen kunnen vanaf vandaag worden ingediend tot 7 maart 2022. Begin april 2022 zullen de kandidaten op de hoogte worden gebracht van het resultaat van de screeningprocedure, met inbegrip van het soort steun dat kan worden geboden.

Achtergrond

Het Nieuwe Europese Bauhaus is een creatief en interdisciplinair initiatief dat de Europese Green Deal verbindt met onze leefruimtes en ervaringen. Het roept ons allen op om samen een duurzame en inclusieve toekomst te bedenken en op te bouwen die mooi is voor onze ogen, geest en ziel. Het streeft naar plaatsen, praktijken en ervaringen die:

 • Mooi zijn, geïnspireerd door kunst en cultuur en die beantwoorden aan behoeften die verder gaan dan functionaliteit.
 • Duurzaam zijn, in harmonie met de natuur, het milieu en onze planeet.
 • Inclusief zijn en een dialoog aanmoedigen tussen culturen, disciplines, genders en leeftijden.

Het Nieuwe Europese Bauhaus werd gelanceerd door Voorzitter von der Leyen in haar toespraak over de Staat van de Unie in 2020 en werd mede ontworpen door duizenden mensen en organisaties in heel Europa en daarbuiten. In september 2021 ging het initiatief over van mede ontwerp naar uitvoering met een mededeling van de Commissie waarin beleidsmaatregelen en financiering werden uiteengezet om het initiatief te verwezenlijken.

Voor meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
9 februari 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in België