Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel25 september 2023Vertegenwoordiging in BelgiëLeestijd: 1 min

Global Gateway: Commissaris Urpilainen verkent Belgisch potentieel in internationale partnerschappen

Als lid van “Team Europe” en land waar belangrijke Global Gateway-spelers gevestigd zijn, speelt België een cruciale rol om de internationale partnerschappen van Europa met derde landen mee vorm te geven.

Commissioner Urpilainen visiting Belgium

Op 25 september bracht Commissaris voor Internationale Partnerschappen, Jutta Urpilainen, een bezoek aan België in het kader van Global Gateway, vergezeld door Federaal Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Caroline Gennez.

Commissaris Urpilainen en Minister Gennez startten dit officiële bezoek aan België aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde, waar ze een ontmoeting hadden met het management van het Instituut, alsook Europese en Afrikaanse onderzoekers. Tijdens de coronapandemie werd immers duidelijk dat Afrika afhankelijk is van import voor niet minder dan 94% van alle medicijnen en 99% van alle vaccins! Via samenwerkingsakkoorden helpt het ITG, en bij uitbreiding België en Europa, Afrikaanse landen meer autonomie te verwerven op dit gebied. De Commissaris en de Minister kregen in het ITG dan ook een interactieve demonstratie van onderzoeksprojecten die momenteel lopen op gebied van toegankelijke medicijnen en vaccins in Afrika, binnen het European and Development Countries Clinical Trials Partnership dat door de EU ondersteund wordt.

Vervolgens werden Commissaris Urpilainen en Minister Gennez opgewacht in de Haven van Antwerpen-Brugge, waar CEO Jacques Vandermeiren een uiteenzetting gaf over de haveninfrastructuur, de rol van de haven als toegangspoort naar andere landen, het belang ervan voor België en meer. Tijdens een rondvaart door de havendokken werd er ingezoomd op de rol van havens als katalysator voor duurzame groei, regionale ontwikkeling en groene transitie zowel binnen als buiten Europa. De haven van Antwerpen-Brugge is in die zin een belangrijke partner voor Global Gateway – zo heeft de haven samenwerkingsakkoorden met havens in o.a. Brazilië, Namibië, Benin en Oman, waar ze haar expertise rond havenmanagement en meer uitleent.

Tot slot namen de Commissaris en de Minister deel aan een rondetafel met vertegenwoordigers van de Belgische administratie, industrie en maatschappelijk middenveld. Samen bekeken ze hoe alle spelers de krachten kunnen bundelen om Global Gateway vorm te geven en zo de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties te bereiken.

Meer informatie

Commissaris Urpilainen is verantwoordelijk voor Internationale Partnerschappen van de EU met derdelanden. Hieronder valt ook Global Gateway, het initiatief van de Europese Commissie om duurzame, wederzijds voordelige partnerschappen aan te gaan met landen buiten de EU op vlak van infrastructuur, vergroening, gezondheid, competitiviteit en toeleveringszekerheid. 

Nuttige links

Bijzonderheden

Datum publicatie
25 september 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in België